Bestyrelsen i LokalBrugsen Rødding ser sig nødsaget til at indstille til lukning.

Efter en årrække med for lav omsætning, og samtidig stigende udgifter, vurderer bestyrelsen, at der ikke er basis for videre drift af LokalBrugsen i Rødding. Man har derfor valgt at indkalde til den første af de to ekstraordinære generalforsamlinger, som en lukning vil kræve.

”Der har i årenes løb været stor fokus på at øge omsætningen i LokalBrugsen Rødding, og vores relativt nye uddeler, Trine Kjeldsen har gjort et fantastisk stykke arbejde, både for at trække flere kunder til Brugsen og for at få byens borgere til at lægge en større del af deres indkøb i Brugsen”, udtaler bestyrelsesformand Marie Nielsen, der midt i krisen trods alt glæder sig over en stigende omsætning i første del af 2018.

De sidste to måneder har omsætningen imidlertid igen været faldende og det viser sig umuligt at komme ud af 2018 med et positivt resultat. LokalBrugsens udgifter er i flere år steget mere end indtægterne kan bære. Bygninger og inventar er samtidig nedslidt, og større investeringer vil være nødvendige i den nærmeste fremtid for fortsat at kunne drive butikken. Bestyrelsen ser sig derfor nødsaget til at træffe den hårde beslutning om lukning af Brugsen, der er eneste indkøbsmulighed i Rødding by.

”Det er en enig bestyrelse, der har truffet beslutningen i fællesskab: det er ikke muligt at drive LokalBrugsen videre, og selv om det skulle lykkes at rejse kapital til bygningsvedligehold og nyt inventar, vil der ganske enkelt ikke være basis for en rentabel drift af butikken”, fortsætter bestyrelsesformanden, der har siddet i bestyrelsen i 8 år.

”Det er ærgerligt og trist for både byen og vores gode personale, men vi har nu udtømt alle muligheder for at udvikle LokalBrugsen og fortsætte driften”, runder Marie Nielsen af.

Den første, ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt onsdag den 14. november 2018 kl. 19.00 i Rødding ForsamlingHus – der er tilmelding i Brugsen inden den 9. november.