RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

Rødding er en attraktiv og helstøbt boligby i kort afstand fra Viborg og dermed nærhed til storbyens tilbud. Byen har en velbevaret historisk bykerne og et varieret udbud af boliger. Der er gode adgangsmuligheder til attraktive bynære landskaber ved søen og i det kuperede terræn. Byen er overskuelig med service, der sikrer helhed og sammenhæng i hverdagslivet.

Rødding ligger på de nord- og vestvendte skrænter omkring Rødding sø ca. 8 km nord for Viborg. Søen, der blev gendannet i 2004, er byens landskabelige vartegn og væsentligste bynære rekreative område. Der er sti rundt om søen, og ved søbredden findes arealer til friluftsliv.

Det stejle terræn er fundamentet for byens veje med den lavtliggende hovedgade på søens østside og stikvejene, der fordeler sig op ad skrænterne.

Stikvejene har dannet byens ”stjernestruktur”, som sikrer unikke udsigter over søen. De nyere bolig-kvarterer ligger mellem vejene i lag uden på den historiske bykerne. Spredt i byen ligger grønne ”oaser” med små søer og regnvandsbassiner, og ved aktivitetsområdet ved skolen og Røddinghus åbner byen sig mod landbrugslandet og en slugt.

Læs mere om byen her

I en portrætserie med titlen “Power i provinsen” beskrives byen i en artikel her

Sidesponsorer

Seneste nyheder

Stor tak fra BYENS BUTIK

Der blev tegnet anparter for mere end 500.000 kr!! En kæmpe tak for en fantastisk eftermiddag i vores Byens Butik!! Vi havde slet ikke turde håbe på den kæmpe opbakning som vi har fået, både med det store fremmøde og de tegnede...

læs mere

KICK OFF

På lørdag d. 6. april inviterer Ejendoms- og Butiksgruppen til KICK OFF på byens butik. Grupperne vil fortælle om arbejdet og mulighederne for at blive en del af projektet. Der bliver også informeret om salget af anparter.

læs mere

Borgermøde om biogas

BORGERMØDE Hør om konsekvenserne for Rødding ved etablering af Biogasanlæg på Sønderupvej 1 … mere end 10.000 lastbiler yderligere gennem Rødding om året Vi er i udgangspunktet for grøn energi men ikke for enhver pris! Vi siger nej tak til placeringen af...

læs mere

Landdistriktsudvalget – demokrati i praksis

Rødding Lokalråd havde inviteret byrådets landdistriktsudvalg til Rødding tirsdag aften. Formand for udvalget Mette Nielsen fortalte om landdistriktsrådets arbejde og undersøgelser for at fremme og understøtte udviklingen i hele kommunen. Udvalget har fået...

læs mere

Svømmeweekend

Kære Alle Svømmeudvalget inviterer endnu en gang til svømmeweekend i Skals Svømmehal. Det foregår i år d. 30.-31. marts 2019. Invitation vedhæftet. Alle er velkommen, så længe de er i følge med en voksen. Vi håber på at se rigtig mange i år. Med venlig...

læs mere

Fastelavn er et hit

Rødding Kultur- og Forsamlingshus var igen i år værter ved årets tøndeslagning. Der var mange børn og voksne som havde lagt vejen forbi i bedste udklædninger. Der var tøndeslagning inddelt i aldersgrupper og efter kåringen af de mange kattekonger- og...

læs mere

Skønne billeder fra Rødding

Vi har modtaget en række skønne billeder fra Rødding som Sanna Nielsen har taget. Hun har givet os lov til at bruge dem her på hjemmesiden. De er allerede benyttet på både forside og andre steder på hjemmesiden. Sannas billeder viser Rødding fra sin bedste...

læs mere

Nyt om en butik i byen

Hermed indkaldes til info- og borgerinddragelses møde i forsamlingshuset torsdag 7 marts kl 19.00 vedr. byens butik. På sidste borgermøde onsdag den 20 februar blev der nedsat to grupper som efterfølgende har været I fuld gang med projektet. Vi har gode...

læs mere

Stien rundt om søen istandsættes

Rødding Lokalråd har en gruppe engagerede mennesker i gang med at forbedre stien rundt om Rødding Sø. Gruppens arbejde udsprang  på sidste års idéudviklingsworkshop. Gruppen har haft kontakt til lodsejere og Viborg Kommune, og sammen har de lagt en plan...

læs mere