RØDDING

– byen med udsigt

Se præsentation af byen

RØDDING

– byen med udsigt

Se præsentation af byen

RØDDING

– byen med udsigt

Se præsentation af byen

Rødding er en attraktiv og helstøbt boligby i kort afstand fra Viborg og dermed nærhed til storbyens tilbud. Byen har en velbevaret historisk bykerne og et varieret udbud af boliger. Der er gode adgangsmuligheder til attraktive bynære landskaber ved søen og i det kuperede terræn. Byen er overskuelig med service, der sikrer helhed og sammenhæng i hverdagslivet.

Rødding ligger på de nord- og vestvendte skrænter omkring Rødding sø ca. 8 km nord for Viborg. Søen, der blev gendannet i 2004, er byens landskabelige vartegn og væsentligste bynære rekreative område. Der er sti rundt om søen, og ved søbredden findes arealer til friluftsliv.

Det stejle terræn er fundamentet for byens veje med den lavtliggende hovedgade på søens østside og stikvejene, der fordeler sig op ad skrænterne.

Stikvejene har dannet byens ”stjernestruktur”, som sikrer unikke udsigter over søen. De nyere bolig-kvarterer ligger mellem vejene i lag uden på den historiske bykerne. Spredt i byen ligger grønne ”oaser” med små søer og regnvandsbassiner, og ved aktivitetsområdet ved skolen og Røddinghus åbner byen sig mod landbrugslandet og en slugt.

Læs mere om byen her

I en portrætserie med titlen “Power i provinsen” beskrives byen i en artikel her

Sidesponsorer

Seneste nyheder

Thomas Skov leverede underholdningen!

Thomas Skov leverede i aftes et meget underholdende show, som frembragte mange gode grin. Med sin vanlige underspillede humor, kom han omkring mange emner - lige fra besværlighederne med at finde "erotisk ungdomslitteratur" i den lille by Sdr. Felding, uden at...

læs mere

Biogasanlæg i Vammen?

På Klima- og Miljøudvalgets dagsorden torsdag d. 25. januar behandles et punkt på dagsordenen, som omhandler opførsel af et biogasanlæg nær Vammen. Størrelsen af anlægget vil medføre en betydelig øget mængde tung trafik - estimeret til 73 lastvogne dagligt. Ruter og...

læs mere

Røddingmøde i avisen

Der var fyldt godt op i Arken da Rødding Lokalråd inviterede til udviklingsmøde for byen. Vi har tidligere skrevet om mødet og også Viborg stifts Folkeblad har bragt en artikel. Læs artiklen...

læs mere

Forbedret kalender på hjemmesiden

Se videoen herunder for en kort intro til at oprette begivenheder i kalenderen. Bemærk at oprettede begivenheder skal gennemses af Rødding Lokalråd inden de vises i kalenderen - dette sker automatisk, men der kan gå en dag inden de vises

læs mere

Stort engagement ved Lokalrådets idémøde

Rødding Lokalråds møde om prioritering af aktiviteter og projekter var præget en rigtig god stemning og et stort engagement. Der var mødt 38 personer op i til prioriteringsmødet i Arken. Deltagerne fik lejlighed til at tale sammen om, hvilke aktiviteter og projekter,...

læs mere

Idékatalog for Rødding

Siden efteråret har Lokalrådet indsamlet ideer til kommende projekter i Rødding. Der er indkommet mange og mangfoldige ideer, som alle udspringer af en lyst til at forbedre vores dejlige by og lokalområde. Lørdag d. 13. januar kl. 10 i Arken, vil vi i samarbejde med...

læs mere

Gode 2018-initiativer i landsbyerne

Birthe Harritz (byrådsmedlem S) roser i et læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad Rødding Lokalråd for initiativet med, at invitere byens borger til møde for at få sat gang i nye initiativer i byen. Læs hendes indlæg her Rødding Lokalråd opfordrer så mange som muligt til...

læs mere

Eksklusiv ølsmagning i Rødding

Foredrag, ølfakta og story-telling ved Carsten Berthelsen Carsten er en af de helt store øl-kendere og bl.a. æresmedlem hos danske ølentusiaster. Senest er Carsten også kendt fra Natholdets Julekalender. Aftenen starter kl. 18.30 hvor vi skal smage på 7 spændende øl...

læs mere

Kom til udviklingsmøde

Rødding Lokalråd inviterer byens borgere til et møde lørdag den 13. januar. Her skal man diskutere, hvordan lokalrådet skal arbejde videre med udviklingen af Rødding. Læs hele artiklen i Viborg Stifts...

læs mere