RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

Rødding er en attraktiv og helstøbt boligby i kort afstand fra Viborg og dermed nærhed til storbyens tilbud. Byen har en velbevaret historisk bykerne og et varieret udbud af boliger. Der er gode adgangsmuligheder til attraktive bynære landskaber ved søen og i det kuperede terræn. Byen er overskuelig med service, der sikrer helhed og sammenhæng i hverdagslivet.

Rødding ligger på de nord- og vestvendte skrænter omkring Rødding sø ca. 8 km nord for Viborg. Søen, der blev gendannet i 2004, er byens landskabelige vartegn og væsentligste bynære rekreative område. Der er sti rundt om søen, og ved søbredden findes arealer til friluftsliv.

Det stejle terræn er fundamentet for byens veje med den lavtliggende hovedgade på søens østside og stikvejene, der fordeler sig op ad skrænterne.

Stikvejene har dannet byens ”stjernestruktur”, som sikrer unikke udsigter over søen. De nyere bolig-kvarterer ligger mellem vejene i lag uden på den historiske bykerne. Spredt i byen ligger grønne ”oaser” med små søer og regnvandsbassiner, og ved aktivitetsområdet ved skolen og Røddinghus åbner byen sig mod landbrugslandet og en slugt.

Læs mere om byen her

I en portrætserie med titlen “Power i provinsen” beskrives byen i en artikel her

Sidesponsorer

Seneste nyheder

Svømmeprogram for efteråret 2018

Så er RUIFs svømmeprogram for efteråret 2018 klar, og der er åben for tilmelding. Så er svømning noget for dig eller dine børn, så skynd dig at tilmelde dig et hold. Der er både hold for voksne og børn! Henvendelse vedr. optagelse på hold/venteliste skal...

læs mere

Sociale medier – brug dem rigtigt

Jeppe Søe – professionel ordkløver, rådgiver, blogger og journalist holdt foredrag om brugen af sociale medier i forbindelse med en fælles temadag for alle 8. klasseselever fra Hammershøj skole, Ørum skole og Sødalskolen. Med på sidelinien var Viborg...

læs mere

Lysfest i Brugsen

Fredag d. 8. juni om eftermiddagen fejres Brugsens nye loftslys med smagsprøver og gode tilbud rundt i butikken. Brugsen har gennem længere tid haft problemer med lyset, da lysstofrørene kun holdt kort tid i de gamle armaturer. 2 store pengedonationer fra...

læs mere

Grundlovsmøde i Rødding

På årets grundlovsmøde i Rødding var det den lokale Ditlev Berg Overgaard, som var året taler. Han talte om at værne om den danske grundlov, ud fra erfaringer fra Bangladesh, hvor grundlovens vilkår er ganske anderledes. Læs om mødet i Viborg Stifts...

læs mere

Kampen for Brugsen

LokalBrugsen Rødding - nu med lokale stjerner. TV MidtVest har taget hul på en lille serie om 3 brugsforeninger, som på hver deres måde kæmper for overlevelse, eksistensberettigelse og fællesskaber i de lokalsamfund de er en del af. Brugsen i Rødding er én...

læs mere

Folkefest i Rødding

Viborg Netavis skriver her om årets Lokaldyst i Rødding. Læs den og se de mange fine billeder fra en dejlig aften. Artikel: http://viborg.netavis.nu/fredag-folkefest-lokaldysten-roedding/ Billeder:...

læs mere

Årets lokaldyst var et tilløbsstykke

Fredag aften var der lagt op til gå-, løbe-, of cykelfest ved søen. Anledningen var Røddings deltagelse i året Lokaldyst, hvor en række landsbyer konkurrerer om at gå, løbe eller cykle flest kilometer pr. indbygger. Rødding har tidligere vundet...

læs mere

Røddings konfirmander fejret i flot stil

Vejret viste sig fra sin flotteste side, og Rødding var trukket i festtøjet d. 6. maj. Anledningen var årets konfirmationer, og kirken var fyldt af forventningsfulde unge og glade gæster. Byens flagallé mødte konfirmanderne og de mange gæster, og det var...

læs mere

Konfirmation i Rødding

Søndag d. 6. maj er der konfirmationer i Rødding Kirke. Rødding ønsker tillykke til alle konfirmanderne og opfordrer til, at alle hejser flaget og gør dagen eksta festlig. Stort tillykke til: Alma Preem Andersen Andrea Rasmine Nørskov Christensen Asger Laust...

læs mere

25.000 gæster..

Det er nu ca. ét år siden Røddings nye hjemmeside blev lanceret. Rødding Lokalråd vil gerne sige tak for den fornemme modtagelse og støtten, som vores sidesponsorer yder. Hjemmesiden benyttes flittigt og har siden lanceringen haft mere end 25.000 visninger og 10.000...

læs mere