Rødding Sø

Regulativ for Rødding Sø – bestemmelser om brug af søen.
Rundt om Rødding Sø – folder udgivet af Tjele kommune og Vborg Amt
Rødding Sø – link til Viborg kommunes hjemmeside
Drift, miljø og flora ved Rødding Sø – Rapport fra LandboCenter Randers-Viborg
Præstekrave yngler ved Rødding Sø – en nyhed fra Dansk Ornitologisk forening