Sødalskolen

Trivsel og faglighed

Sødalskolen er en folkeskole på knap 400 elever, som er fordelt på to matrikler. Løvelafdelingen har 0. – 6. klasse og Røddingafdelingen har 0. – 9. klasse. Begge afdelinger har SFO og klubtilbud.

Sødalskolen er kendetegnet ved at sætte fokus på faglighed og trivsel, hvor vi løbende arbejder på at give børnene en varieret og motiverende skoledag. Sødalskolen opererer derfor med fag-fredage i hele skoleåret, hvor fordybelse og nysgerrighed er centrale elementer.

Sødalskolen vægter klassiske dyder som f.eks. morgensamling, hvor vi bl.a. tillægger fællesskabet stor betydning og indhold i form af sang samt personale- og elevindslag. Sødalskolen afholder endvidere skolefest og teater for skolens børn og forældre.

 

Facebookside

Hjemmeside

Projekter og lejrskoler

Sødalskolen har to unikke og fantastiske lejrture. En lejrtur til naturskønne Bornholm i 6. klasse, og i 9. klasse står den på skilejrtur, hvor vores elever oplever et fokuseret fællesskab omkring skiløbets udfordringer. Skilejrturen realiseres gennem et læringsforløb under den Åbne Skole, hvor vores elever udarbejder, udgiver og sælger en lokalavis på 8. klassetrin.

Skolen har en aktiv og engageret skolebestyrelse, som bakker op om en god skole i lokalområdet, samt værner om og udvikler traditionerne på skolen.

Sødalskolens værdigrundlag samt afsæt for samarbejde og udvikling bygger på Viborg Kommunes værdier om Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod. Vi ser dermed dialog og åbenhed som en væsentlig forudsætning for udvikling og forandring.

Kommende begivenheder

  1. TVS Senior Fodbold opstart

    27. januar @ 18:00 - 22:00

Sponsorer

Få RøddingNyt på mail


RøddingNyt er emails med nyt om arrangementer mv.

Udsend via RøddingNyt - klik her

Hvis du er medlem af byens Facebookgruppe, kan du selv poste dine opslag der.