UDSAT UDSAT UDSAT

På grund af forsamlingsloftet er vi desværre nødt til at udsætte den planlagte generalforsamling. En ny dato vil blive annonceret når flere igen må samles.

 

Rødding Lokalråd afholder ordinær generalforsamling den 2. november 2020 kl. 19.30 i RøddingHus.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingentets størrelse samt godkendelse af budget
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 7. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, mens suppleanter vælges for 1 år – genvalg kan finde sted.
 8. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
 9. Revisor samt revisorsuppleant vælges for 1 år – genvalg kan finde sted.
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Af hensyn til sikring af retningslinjer vedr. forsamlinger mv., beder vi om tilmelding via dette link:
Tilmelding til generalforsamling