Med Sødalskolen i skoven

Sødalskolen i Rødding har haft emneuge i hele uge 19 – 2017

Indskoling og mellemtrin har benyttet skoven som klasseværelse, og har haft både dansk, matematik og naturfag i skoven

Se artiklen i Viborg Stifts Folkeblad her