Lokalrådet arbejder med

Lokalrådet i Rødding arbejder for udvikling og et styrket fællesskab i Rødding og Omegn.

Hvad skal aktiviteter og projekter gøre for Rødding

Vi afholdt i januar 2018 en workshop, hvor over 40 engagerede Røddingborgere var mødt op. Tusind tak for det.

Vi begyndte med at sætte ord på, hvad det er, der er vigtigt i vurderingen af de mange forslag. Denne øvelse synliggjorde, at deltagerne har meget forskelligt fokus på Røddings udvikling.

Efter mødet har bestyrelsen bearbejdet kriterierne, og vi har sorteret dem i 5 overordnede overskrifter som optager Røddingborgerne:

 • Fællesskab og sammenhold
 • Samspillet med naturen
 • Tilbud til alle aldersgrupper
 • Aktivitet og liv i byen
 • Markedsføring og branding af Rødding – byen skal være attraktiv for tilflyttere (både børnefamilier og seniorer)

Du kan se den fulde liste over kriterier her: Kriterier_lokalraadet

Der var i øvrigt indkommet 38 idéer og forslag til aktiviteter eller projekter. Det synes vi i lokalrådet er rigtig flot.

Projektidéer

Arbejdet med at prioritere de indkomne forslag var både sjovt og spændende. Vi var også glade for at opleve, at mange allerede på dagen skrev sig på de forskellige projekter for at bidrage til det videre arbejde.

Vi har i Lokalrådet arbejdet videre med forslagene og har bl.a. delt dem op i en række overordnede kategorier, fordi mange forslag koncentrerer sig om samme type aktivitet. Det er vigtigt at disse vurderes og prioriteres, så vi får igangsat de rigtige aktiviteter i den rigtige rækkefølge.

Aktivitetsgrupper

Vi vil nu forsøge at danne en tilsvarende række mindre, arbejdende aktivitetsgrupper, som med Lokalrådets støtte kan arbejde selvstændigt med at realisere de idéer og projekter, der ligger inden for deres felt.

Det er vores håb, at selve arbejdet kan være med til at skabe nye fællesskaber, bygge bro mellem både generationerne og nye og ’gamle’ røddingborgere samtidig med at vi får realiseret flere af de fælles drømme, som vi har for vores landsby.

Der vil blive aktivitetsgrupper, der arbejder med:

 • Byforskønnelse
 • Trafiksikkerhed
 • Kulturtilbud
 • Natur – forbedring af forhold og faciliteter ved Rødding Sø og Mose
 • Udendørs lege- og aktivitetsfaciliteter
 • Aktiviteter/fællesskaber (som fx løbeklub, cykelklub, gåture)

her kan du se Lokalrådet forslag til projekter i de forskellige grupper – men det bliver grupperne selv, der beslutter, hvad der arbejdes på: Projektideer

Efterhånden som behovet opstår, kan der naturligvis laves flere grupper.

Hvis du interesserer dig for et af ovenstående, og kunne tænke dig at bidrage til arbejdet, kan du enten skrive til lokalrådet allerede nu, eller du kan møde op, når vi inviterer til kick-off-møde lørdag den 21. april.

 

Fundraising

Da vi kan se, at mange af forslagene kræver ekstern finansiering, vil vi i Lokalrådet forsøge at nedsætte en Fundraisergruppe.  – Vi tænker, at der sidder personer i Rødding med enten erfaring eller lyst til at hjælpe de andre udvalg med fundraising til de forskellige projekter.

Derfor ønsker vi at samle en gruppe eller evt. bare en række navne, som udvalgene kan kontakte og få hjælp til at udforme ansøgninger mv.

Borgerplanen

Mange af forslagene rækker ind i den nuværende Borgerplan for Rødding, og da denne står for at skulle revideres i år, vil vi i Lokalrådet invitere interesserede til at deltage i opstartsmøde den 21. april, hvor vi kan opstarte de enkelte aktivitetsgrupper, og sikre at disse kan se deres bidrag ind i arbejdet med revidering af borgerplanen.

Vi vil allerede på dette møde inddrage Viborg Kommunes borgerrådgiver.

Mange idéer er umiddelbart realiserbare og kan sættes i gang uden yderligere beskrivelse. Andre er større projekter, der både vil koste tid og penge. Aktivitetsgrupperne vil derfor have som første opgave at sortere i ’deres’ projektidéer, og beskrive dem, som de vil prioritere at arbejde videre med. Større projekter skal derefter indgå i arbejdet i forbindelse med udarbejdelse af Borgerplanen.

Se Borgerplanen for Rødding her: Borgerplan