Sødalskolen

Sødalskolens profil

Sødalskolen er en folkeskole på knap 400 elever, som er fordelt på to matrikler tæt på gode og flotte naturområder. Løvelafdelingen har 0. – 6. klasse og Røddingafdelingen har 0. – 9. klasse. Begge afdelinger har SFO og klubtilbud.

Sødalskolen er kendetegnet ved at sætte fokus på faglighed og trivsel, hvor vi løbende arbejder på at give børnene en varieret og motiverende skoledag. Sødalskolen opererer derfor med fag-fredage gennem hele skoleåret, hvor fordybelse, oplevelse og nysgerrighed er centrale elementer under den åbne skole. http://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/den-aabne-skole

Sødalskolen vægter klassiske dyder som f.eks. morgensamling, hvor vi bl.a. tillægger fællesskabet stor betydning og indhold i form af sang samt personale- og elevindslag. Sødalskolen afholder også en fælles skolefest samt teater (5. årgang) for skolens børn og forældre.

Temauger er også en fast del af skoleåret på Sødalskolen, det gælder bl.a. uge 41, som er en temauge, der går på tværs af vores to afdelinger, hvor der bygges bro og relationer mellem skolens personaler og børn.

Facebookside

Hjemmeside

På Sødalskolen arbejder vi, som omtalt, med den åbne skole for at skabe en alsidig, motiverende og lærerig skolegang. Som led i dette arbejde, så har vi bl.a. valgt at styrke det kreative område ved at iværksætte et samskabende projekt mellem Viborg Kulturskole (musikskolen) og Sødalskolen i udvalgte musiktimer. Det er overordnet et projektmål, at flest mulige børn kommer til at opleve instrumenttræning/kendskab og sammenspil på en mere kvalificeret og intensiv måde end i den traditionelle og ordinære musikundervisning i folkeskolen. I tråd med skolens fokus på musik, har vi ligeledes et børnekor på vores ene afdeling. -Vi tror på, at musik er gymnastik for hjernen. http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Musikkonference-artikel%20Musikundervisningens%20vigtige%20betydning.pdf

Sødalskolen har to unikke og fantastiske lejrture. En lejrtur til naturskønne Bornholm i 6. klasse og i 9. klasse en skilejrtur, hvor vores elever oplever et fokuseret og lærende fællesskab omkring skiløbets udfordringer. Skilejrturen realiseres gennem et læringsforløb under den åbne skole, hvor vores elever udarbejder, udgiver og sælger en lokalavis på 8. klassetrin.

Skolen har en aktiv og engageret skolebestyrelse, som bakker op om en god skole i lokalområdet, samt værner om og udvikler traditionerne på skolen.

Sødalskolens værdigrundlag samt afsæt for samarbejde og udvikling bygger på Viborg Kommunes værdier omkring Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod. Vi ser dermed dialog og åbenhed som væsentlige forudsætninger for udvikling og forandring.           

Skolens logo

Logoet er efter oplæg fra skolen designet af grafikeren Sine Claudell, Tjele, og ideen bag Sødalskolens logo beskrives således:

“Selve formen på det enkelte hjul er taget fra gamle helleristninger på Bornholm. Det er et energitegn, det kaldes også for et soltegn. Symbolet er valgt fordi viden og lærdom er noget, vi mennesker altid har taget til os og givet videre til andre. Det er vigtigt at holde fast i sine rødder i en verden, der forandrer sig så hurtigt.

Logoet symboliserer også, at skolen er et kraftcenter – et sted der udstråler energi. To soltegn der lapper over hinanden, de orange prikker er viden, der går fra det ene hjul til det andet. Det symboliserer videndeling, eller vidensformidling.”

Den nye skole er dannet pr. 1. august 2008 ved en fusion af skolerne i Rødding og Løvel og dækker området Rødding-Løvel-Vammen.

Sponsorer

Få RøddingNyt på mail


RøddingNyt er emails med nyt om arrangementer mv.

Udsend via RøddingNyt - klik her

Hvis du er medlem af byens Facebookgruppe, kan du selv poste dine opslag der.