Legepladsens dag samlede en stor del af byens børnefamilier.

De mindste var tiltrukket af hoppeborgen, ansigtsmaling og de mange forskellige lege og aktiviteter, som arbejdsgruppen bag Rødding Legeplads havde fundet frem for at markere, at idéen om en legeplads ved søen nu er konkret og realiserbart.

De voksne var måske i højere grad tiltrukket af de flotte tegninger af det projekt, som arbejdsgruppen har fået tegnet, spekulationer om prisen og generel drøftelse af hele projektet.

Der er ingen tvivl om, at det er et ambitiøst (og dermed også dyrt) projekt som arbejdsgruppen har fået tegnet, men det har igennem hele forløbet været vigtigt for gruppen, at en legeplads i Rødding er attraktiv for børn fra 0-12 år. Og det kræver plads. Og mange legeredskaber.

Derfor har man også indgået aftale med Rødding Menighedsråd om langtidsleje af en del af kirkens jord, så vi kan sikre os god plads til den smukke legeplads, der vil blive opført i Robinietræ ligesom svævebanen, så det matcher de naturskønne omgivelser.

Arbejdsgruppen har bedt leverandøren om at holde sig til et maritimt tema, der spiller op i mod søens vand og giver børnene mulighed for at bruge både fantasi og kreativitet, når de legere sørøvere og pirater.

Arbejdsgruppen har indsendt en ansøgning til Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg om finansiering af legepladsen, men der er nok ingen tvivl om, at efteråret kommer til at stå i fundraisingens tegn – der skal samles omkring 2.2 mio. kroner ind for at projektet, som det er tegnet pt. kan realiseres.

Det er et forholdsvist stort beløb for en by på Røddings størrelse, men det er muligt, hvis vi alle støtter op og hjælper til, der hvor vi nu kan.

Nedenfor ses projektet, som det er tegnet lige nu.