Med 150 gæster i Røddinghus og Skibet til filmpræmiere, har Viborg Stifts Folkeblad bragt denne artikel