Jordemødre fra Tjeleegnen

Ved Magne Juhl, Pensioneret overlæge, lic.md.

Tirsdag den 7. november kl. 19.00 i Tjelecenteret, Ørum