Rødding Lokalråds møde om prioritering af aktiviteter og projekter var præget en rigtig god stemning og et stort engagement.

Der var mødt 38 personer op i til prioriteringsmødet i Arken. Deltagerne fik lejlighed til at tale sammen om, hvilke aktiviteter og projekter, der ønskes igang sat i Rødding. Debatlysten var stor, og fællesnævneren var:

  “Hvad gør Rødding endnu bedre?”

Alle indkomne forslag blev vendt, mange nye tilføjet, og til slut stod vi med et godt billede af, hvilke projekter og aktiviteter der havde stor opbakning.

Man havde også mulighed for at koble sit navn på specifikke ideer man kunne have ønske i at bidrage til, hvilke mange benyttede sig af – tak for det.

Lokalrådets bestyrelse vil nu i den nærmeste tid tage initiativ til, at resultatet lægges op på vores hjemmeside, og der indkaldes til opstartsmøder for de aktiviteter, der var så stor tilslutning til, at en aktivitets- eller projektgruppe kunne nedsættes. Vi vil arbejde med at kommunikere de øvrige foreslåede idéer, og være med til at koordinere disse, da flere af idéerne giver mening af gennemføre under eet.

På vores hjemmeside vil I i den nærmeste fremtid kunne se den prioriterede aktivites-/projektliste. Når der er tilstrækkelig tilslutning til flere af idéerne, vil disse løbende kunne realiseres gennem en aktivitets- eller projektgruppe. Prioriteringen viser, hvilken vægt mødedeltagerne lagde på de enkelte forslag, men forslagene realiseres i den rækkefølge, der er tilslutning til dem.

Vi glæder os til sammen med byens borgerne løbende at se de mange gode forslag realiseret.

Vi vil opfordre til at følge og/eller like vores Facebookside, så du løbende får informationer fra os.