På Klima- og Miljøudvalgets dagsorden torsdag d. 25. januar behandles et punkt på dagsordenen, som omhandler opførsel af et biogasanlæg nær Vammen.

Størrelsen af anlægget vil medføre en betydelig øget mængde tung trafik – estimeret til 73 lastvogne dagligt. Ruter og adgangsforhold er, med undtagelse af eksisterende indkørsel til  Sønderupvej 1, ikke beskrevet, men det er sandsynligt at både Rødding og Vammen By vil blive berørt af trafikken.

Herunder følger et uddrag af den dagsorden politikerne i udvalget præsenteres for. Resten af dagsordenen kan læses på Viborg Kommunes hjemmeside – link

____________________________

Konsortiet Viborg Bioenergi har søgt om tilladelse til etablering af et biogasanlæg ved en eksisterende landbrugsejendom på Sønderupvej 1, 8830 Tjele, som ligger mellem Vammen og Tjele.

Biogasanlægget skal behandle 245.000 tons biomasse om året (ca. 700 tons dagligt). Biomasse vil bl.a. udgøres af flydende husdyrgødning, kartoffelpulp, dybstrøelse, halm, kornaffald, kløvergræs, majsensilage, gulerødder og glycerin. 

Der skal være adgang til området via den eksisterende indkørsel til Sønderupvej 1. Transporten vil foregå i tankbiler og lastvogne, og der er estimeret 73 transporter pr. dag ved 260 transportdage om året eksklusiv høsttransporter.

Nærmeste nabo til anlægget er Tjele Møllevej 22, som ligger ca. 220 meter øst for det ansøgte lokalplanområde, samt Tinghøjvej 27 og Tinghøjvej 25, som ligger hhv. ca. 320 meter vest for og 360 meter nordvest for lokalplanområdet. Nærmeste boligområde er Vammen, ca. 900 meter nord for lokalplanområdet. Forvaltningen vurderer, at lugt og transport er nogle af de væsentlige forhold, som skal belyses nærmere i den videre planlægning.

Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

 

Fordebat Primo 2018
Planforslag til vedtagelse Medio 2018
Offentlig høring

Endelig vedtagelse

Medio 2018

Ultimo 2018

Viborg Stifts Folkeblad har bragt en artikel om emnet. Artiklen kan læses her

Nancy Knudsen som vil blive  nærmeste nabo til anlægget, har tilbudt at fortælle mere om det.

Kontakt med SMS for at høre mere – Mobil nr: 2925 6309