Borgermøde Lokal Brugsen Rødding 08.02.2018

LokalBrugsen i Rødding har det seneste år skabt fremgang trods udfordringer, dog er Brugsen stadig meget sårbar uden egenkapital og svag likviditet. Uddeler Trine Kjeldsen og Brugsens bestyrelsen vil gerne skabe en stabil fremdrift i Brugsen, bevare og styrke fællesskabet om den lokale butik og dermed være med til at styrke fællesskabet i byen med Brugsen som omdrejningspunkt.

Med dette budskab kaldte uddeler Trine Kjeldsen og bestyrelsen i Brugsen til Borgermøde torsdag den. 8. februar. Borgermødets formål er at skabe dialogen, som skal være med til at styrke butikken fremadrettet og at få input til fortsat udvikling af Brugsen. Samtidig ønsker uddeler og bestyrelsen at skabe fokus på de områder, hvor der er plads til forbedringer samt informere om en fremtid, som kræver større investeringer bl.a. nyt køle/frost anlæg grundet lovgivning.

Brugsen opfordrede borgere i Rødding til at møde talstærkt op og give sit besyv med. Og præcis det gjorde borgerne! De mødte talstærkt op.

Borgermødet bød på en præsentation af Brugsens nuværende situation, herunder det foreløbige resultat for 2017, som tegner et billede af et lille men flot overskud set i forhold til de udfordringer, der har været det seneste år. Her nævnes bl.a. et tobaksskab, som måtte udskiftes og ”rotte-besøget”, som holdt butikken lukket i 3 ½ uge og dermed ingen indtjening i lukke perioden.

Undervejs i aftenens program blev der arbejdet i grupper, som resulterede i mange input fra deltagerne. Disse input vil være med til at danne grundlag for de områder, som Uddeler og Bestyrelse vil arbejde med fremadrettet for at skabe de bedste rammer for byens dagligvarebutik og mødested.

Deltagerne blev b.la. spurgt, hvordan det vil påvirke byen og lokalsamfundet, hvis ikke Brugsen var i byen. Deltagerne nævnte risikoen for at byen ”langsomt lukker ned” uden dagligvarebutik. Der var en klar holdning om, at dagligvarebutik, skole og institutioner er ”alfa og omega” for udvikling af små bysamfund. Derfor blev der opfordret til opbakning af vores lokale butikker, foreninger og selvstændige erhvervsdrivende. Der blev opfordret til øget samarbejde med og mellem byens foreninger.

Nogle af de positive ting, som blev sagt om Brugsen er, at det er en god arbejdsplads for byens unge. Det er i Brugsen, vi mødes og sludrer. Det er dagligvarebutik, posthus og ”apotek” under et tag. Brugsen i Rødding er udleveringssted for Stoholm Apotek, hvorfor alle apotekervarer kan bestilles på Stoholm Apotek til udlevering i Rødding Brugs.

Et projekt, som præsenteres i løbet af aftenen er ”Brugsens Venner”, som uddeler Trine Kjeldsen sætter i søen straks. ”Brugsens venner” er en gruppe af frivillige, som vil hjælpe til med store og små opgaver i og omkring Brugsen. Alle som ønsker at give en hånd med eller høre mere herom, kan melde sig i Brugsen.

Brugsen har gennem længere tid kørt kampagnen ” Først i Brugsen”. Kampagnen opfordrer borgere til at handle ”1. runde” i Brugsen. Altså ligge de grundlæggende indkøb i Brugsen, inden der kigges mod Viborg. Generelt er opfattelsen, at Brugsen er dyrere end andre dagligvarebutikker, men det er deltagerne til Borgermødet ikke overbeviste om. Holdningen er at Brugsen ikke er for dyr, men det skal vises og bevises. Derfor udfordres og opfordres borgere til at gøre forsøget og føre resultatet frem i lyset. Gerne ved at henvende sig til Brugsen.

Af tiltag som kan hjælpe Brugsen økonomisk her og nu blev COOP debitorkort nævnt. Her kan borgere indbetale et beløb den 1. i hver måned for derefter at handle med kortet. Styrken for Brugsen er at det skabe likviditet. Ved interesse kan man henvende sig i Brugsen.

Slutteligt blev det konkluderet at borgerne i Rødding skal tage en aktiv beslutning om at støtte Brugsen, som borger, som familie, som forening, som selvstændig og som lokaldrevet virksomhed. Lokalbrugsen i Rødding er og bliver ”et fælles projekt” for alle borgere i Rødding og omegn.