Rødding Lokalråd inviterer til kick-off møde, hvor vi håber at få nedsat en række arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupperne skal arbejde videre med at realiserer nogle af de mange idéer, vi har fået ind siden sidste sommer.

Arbejdsgrupperne skal arbejde selvstændigt med de projekter, som de brænder for – og så skal arbejdet koordineres, så man ikke arbejder imod hinanden. Lokalrådets bestyrelse understøtter og hjælper, hvor vi kan.

Viborg Kommunes borgerrådgiver vil deltage i mødet, da arbejdet vil indgå i den kommende proces med revidering af Borgerplanen for Rødding.

Vi har valgt at lægge mødet som et morgenmøde, og Lokalrådet giver naturligvis morgenmad til de fremmødte.
Af hensyn til planlægning og forplejning tilmelder du dig her: Tilmelding