På årets grundlovsmøde i Rødding var det den lokale Ditlev Berg Overgaard, som var året taler. Han talte om at værne om den danske grundlov, ud fra erfaringer fra Bangladesh, hvor grundlovens vilkår er ganske anderledes.

Læs om mødet i Viborg Stifts Folkeblad

Arkivfoto