Generalforsamling i Lokalrådet

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19.30 i RøddingHus

Kom og hør om arbejdet i Lokalrådet, om vores planer for det kommende år, og hvordan vi har tænkt os at prioritere både tid og økonomi.

Du behøver ikke være medlem for at deltage i generalforsamlingen, men kan naturligvis kun stemme, hvis du er.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af Revideret regnskab for 2017 til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent for 2019 samt godkendelse af forslag til budget for 2019
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  7. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Vi søger i forbindelse med generalforsamlingen 1-2 nye medlemmer til bestyrelsen, og du er mere end velkommen til at kontakte formand Niels V. Bjerregaard på 24 92 33 68, hvis du vil høre mere om arbejdet, tidsforbrug og konkrete opgaver.