Rødding Lokalråd holdt generalforsamling torsdag d. 25. oktober.

Formand Niels Vinderslev Bjerregaard fortalte om de forløbne halvandet års projekter og aktiviteter. Bl.a. fremhævede han de aktivitetsgrupper som arbejder under Lokalrådet og er med til at nogle af de mange ideer Lokalrådet har modtaget kan blive omsat til virkelighed. Kun ved hjælp af mange medborgers tid og energi kan vi udvikle og styrke aktiviteter, faciliteter og fællesskabet.

Listen over arbejdet siden sidste generalforsamling ser således ud:

 • Opsætning af økonomisystem, der kan håndtere medlemsindbetalinger
 • Arbejdet for at få medlemmer
 • Indsamlet forslag til aktiviteter og projekter
 • Afholdt idéprioriteringsmøde (med rigtig god tilslutning – tusind tak for det)
 • Udarbejdet en film om Rødding
 • Holdt en fællesspisning, hvor filmen blev vist
 • Arrangerede en stand på Snapstinget i 2017 under temaet ”Smag på omegnen”, der havde til formål at markedsføre byen
 • Udarbejdet 2 høringssvar til projekterne ”Tarphede” og ”Biogasanlæg i Vammen”
 • Igangsat nyhedsbrevet ”Røddingnyt”, som vi har intentioner om skal udkomme 4 gange om året i trykt udgave, så de mennesker, der ikke har Facebook o.lign. også kan læse lidt om, hvad der sker i byen.
 • Udarbejdet ansøgning om en multihal til byen, da Viborg Idrætsråd ønskede at kortlægge behovet for investeringer til idrætsfaciliteter.
 • Afviklet lokaldysten to gange
 • Arrangeret børnebål til Forsamlingshusets Sankt Hans bål.
 • Genindført velkomstgaver til tilflyttere.
 • Fået igangsat 2 aktivitetsgrupper.

Der var også valg til bestyrelsen. Ud trådte Finn Steenberg Larsen, som også har haft ansvaret for Søhuset – en opgaven han tibød at fortsætte med. Tak for det og for indsatsen i Lokalrådet. Ind trådte Tina Vium Ebbesen. Som ny suppleant valgtes Anders Lauritsen.

Bestyrelsen bestå nu af:

Formand: Niels Vinderslev Bjerregaard

Næstformand. Trine Svenstrup Kinch

Sekretær: Tina Vium Ebbesen

Kasserer: Karin Rye Riddermann

Webansvarlig: Kim Bloch

1. suppleant: Anders Lauritsen

2. suppleant: Marie Svenstrup

 

Læs mere om Lokalrådet og mulighederne for at støtte og hjælpe her: Rødding Lokalråd