Rødding Lokalråd har en gruppe engagerede mennesker i gang med at forbedre stien rundt om Rødding Sø. Gruppens arbejde udsprang  på sidste års idéudviklingsworkshop.

Gruppen har haft kontakt til lodsejere og Viborg Kommune, og sammen har de lagt en plan for istandsættelse og forbedringer.

Gruppen ønsker at stien opgraderes fra at være en trampesti til en natur- og motionssti. 30. juni 2018 brugte gruppen et par hyggelig timer rundt om søen. Hvor de afstemte deres forventninger til den kommende sti.
Efter endnu 2 arbejdsgruppemøder var gruppen klar til at tage et møde med Viborg Kommune, hvilket fandt sted 2. August 2018. Gruppen får tilsagn om en forbedret sti efter de ønsker, den havde fremlagt. Viborg Kommune indvilger i at udføre en meget stor del af arbejdet, og bestemmer derfor tidsplanen.

Kommunens folk er så småt gået i gang med arbejdet ved Bystævnet. Når man er sikker på frosten ikke standser arbejdet, vil det fortsætte rundt om søen.

Tak til gruppen som består af:
Eigil Jensen
Poul Justesen
Rosette Madsen
Frans Bak
Dennis Lucassen

Fotos: Rosette Madsen