Rødding Lokalråd havde inviteret byrådets landdistriktsudvalg til Rødding tirsdag aften.

Formand for udvalget Mette Nielsen fortalte om landdistriktsrådets arbejde og undersøgelser for at fremme og understøtte udviklingen i hele kommunen. Udvalget har fået lavet analyser på alle byer i kommunen, og Mette Nielsen præsenterede Røddings tal og sammenlignede med de øvrige landsbyer. Rødding ligger på alle parametre ganske fint, og har den næststørste befolkningsfremgang, kun overhalet af Løgstrup.

Efter Mettes gennemgang præsenterede formand for Lokalrådet Niels Bjerregaard byens mange aktiver og de udfordringer vi arbejder med for tiden.

Efter oplæggene fordelte de 7 medlemmer af Landdistriktsudvalget sig i lokalet, så flest muligt fik mulighed for at drøfte de ting som man hver især havde på hjerte. Mange emner blev vendt og her nævnes særligt 2, som mange mente krævede politikerne bevågenhed.

Rødding Sø anses af alle for et stort aktiv for Rødding og der er gået og løbet mange ture rundt om den siden genetableringen. Desværre er stien efterhånden i så dårlig stand, at færdsel kræver terrængående udstyr. Det var derfor et stort ønske at kommunen hjælper til med renovering og evt. hævning af stien. Lokalrådet har haft en gruppe aktive folk til at arbejde med sagen og de er allerede i god dialog med kommunen og lodsejerne.

Planerne om etablering af et stort industrielt biogasanlæg mellem Rødding og Vammen nævnte samtlige udvalgets medlemmer også under opsamlingen. Der er stor bekymring for udsigten til 17.000 årlige gylle og biomassetransporter gennem byen. Transporter som kan finde sted hele døgnet. Trafiksikkerheden i byen, hvor der ikke er etableret cykelsti langs vejene, udsigten til væsentlig øget støj og rystelser.

Lokalrådet vil gerne takke Landdistriktsudvalget for besøget og værdsætter initiativet med at holde udvalgsmøderne i landsbyerne. Det giver for os borgere en meget lettere dialog med politikerne. Det vil fremover være meget lettere at kontakte hinanden, hvis der er spørgsmål eller ideer som skal drøftes. Det er demokrati i praksis!