Hvordan vil mulige biomassetransporter påvirke livet i Rødding?

Af Laila Bahnson Holm

 

Ved Landistriktudvalgets møde i Rødding kom der en del spørgsmål om det ansøgte biogasanlæg mellem Rødding og Vammen. Hvor mange lastbiler à 54 ton skulle passere Rødding kirke pr dag? Fire borgere gik sammen om at indkalde til og arrangere et borgermøde om den sag. De henvendte sig til ”Nej tak til biogasanlæg/Vammen” og herfra holdt Tina Skau Nielsen et oplæg sekunderet af Nancy Knudsen og Anne Marie Duus.

I Rødding er den største bekymring trafikken. I den udfærdigede miljørapport findes en tabel med trafiktællinger og anslåde lastbiler pr dag gennem Rødding. Der forventes 90 transporter pr dag til Sønderupvej 1 en del af året og 200 per dag i høsttiden august-oktober ca. Trafikken vil være fordelt over hele dagen også weekend og hele året. For at kunne følge med tømningen på Sønderrupvej vil der være trafik også om natten. En tredjedel af den forventede trafik vil benytte vejen gennem Rødding – mange børns skolevej. Kommunen har ikke krævet nogen foranstaltninger for at beskytte de bløde trafikanter, og man kan i øvrigt kun henstille til chaufførerne om at vise hensyn og køre med lav hastighed gennem byen.

Der blev udtrykt undren over, at ansøgeren selv havde købt en miljøvurdering af selve anlægget, mens Viborg kommune havde valgt samme leverandør til trafikvurderingerne. Det burde være ulovligt, som en deltager gav udtryk for. Det kan umuligt blive uvildigt.

Et andet emne, som blev diskuteret, var den mærkelige selskabskonstruktion bag Viborg Bioenergi, som er ansøgeren bag det store industrianlæg midt i det åbne morænelandskab. Hvem er de mennesker, som vil opføre og styre det her kæmpeanlæg, og har de overhovedet økonomi til at klare det, når tilskuddene bliver skåret ned, for det bliver de jo før eller senere?

Der er ingen tvivl om, at Viborg kommune meget gerne vil forbedre sin grønne profil, men som Tina Skau påpegede, er det her anlæg med den megen transport ikke særlig miljøvenligt. Der regnes med en CO2 reduktion på 8000 kubikmeter per år, mens andre nye anlæg ligger på det 10-dobbelte.

Hvorfor er det så, at et stort industrianlæg skal ligge lige netop på den jyske højderyg med en vid udsigt til alle sider, og sende mange tunge lastbiler ad smalle veje gennem små landsbyer? Det er fordi, ansøgerne har købt en stor svinefarm, som gik konkurs, og der var jord nok til anlægget. Viborg kommune kunne pludselig forbedre sin grønne profil – på papiret – uden selv at skulle handle. Ansøgeren har ikke ønsket at købe jord til en anden placering, selvom den ville give en større miljøgevinst!

Der var livlig spørgelyst til de tre fra Vammen, og efter mødet stod folk i kø for at skrive under på en protestskrivelse mod placeringen.

 

Tina Skau holdt oplæg om Vammen-gruppens arbejde. Præsentationen kan findes herunder

Præsentation

Link til miljørapport, lokalplansforslag og indsendelse af høringssvar

viborg.dk/plan

Borgerne i Vammen har lavet en informationsside om projektet som netop er blevet opdateret med nyeste tal og info

http://biogasinfo.dk/

På Facebooksiden Nej Tak til biogasanlæg v/Vammen deler de opslag, presseklip og seneste nyt