Kære

Rødding Lokalråd

v/Niels Vinderslev Bjerregaard

Jeg skriver til dig, da regeringen den 23. april vil afholde et stort borgermøde om klima i Viborg. Og jeg håber, at du vil deltage.

Danskernes engagement i klimasagen er forbilledligt – og vigtigt at understøtte og fastholde. Vi ser det med klimastrejker, debatindlæg og et nyligt borgerforslag om en ny klimalov.

Regeringen vil i det næste folketingsår fremlægge forslag til en ny klimalov. Inden da skal alle danskere have mulighed for at komme til orde.

Samtalen skyder vi i gang med to borgermøder i Vordingborg og Viborg her i foråret og en hjemmeside, hvor alle interesserede borgere kan komme med deres bidrag til fremtidens klimapolitik på www.givklimaetlov.dk.

Input fra borgermøderne og hjemmesiden skal indgå i en stor opsamlende fol- kehøring i efteråret om danskernes holdning til en ny klimalov.

Vi inviterer alle interesserede borgere til at deltage i møderne. Jeg håber derfor, at du vil hjælpe med at sprede budskabet i din omgangskreds. Borgermødet bliver afholdt i sportshallen på Viborg Gymnasium & HF den 23. april kl. 19-21.

Jeg håber, at du har mulighed for at deltage i borgermødet og bidrage med dine idéer og holdninger til vores fælles klimapolitik. Du kan tilmelde dig til borgermødet her.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt