Status fra BYENS BUTIK

VI HAR NÅET 1.000.000KR!!

Vi har i aftes, (30.04.2019), set på alle tegningsblanketter som er kommet ind! Hold op en kanon opbakning! Men der er som altid nogle som lige skal have lidt mere hjælp til at komme i gang, så vi sætter SLUTSPURTEN til nu og jagter de sidste 475.000kr. Så har du ikke tegnet en anpart er det NU.

Ang. de fonde som vi har arbejdet lidt på, så er der nogle udfordringer da vi er et ApS-selskab. Så derfor er det endnu vigtigere at vi som by står sammen, og får hentet de sidste penge til vores bys bedste. LAG-midlerne er stadig i spil, og de er meget hjælpsomme med at ”få det søgt på den rigtige måde”.

Der er siden sidst arbejdet med flere udlejningsselskaber som har lejemål i byen, ALLE har meldt positivt tilbage.

Vi forsøger at komme ud til de sidste borgere som vi endnu ikke har modtaget en tegningsblanket fra, men bær over med os hvis vi kontakter jer for 2. gang. Det er kun for byens bedste.

Har du allerede tegnet en anpart, så sæt et forsigtigt kryds i kalenderen d. 11. juni – mere info kommer når den er endelig på plads!

Byens Butik er åben d. 11. maj når EM i Duatlon (Powerman) kommer forbi vores by, her vil være mulighed for at købe øl og pølser. Vi er også klar til at hjælpe med at tegne anparter, så tag bare NemId med så klarer vi det hele på stedet!

Powerman-ruten kommer gennem Rødding d. 11. maj – Kom og køb en pølse, hep på atleterne og tegn en anpart 

Vi arbejder hårdt videre i grupperne på at nå vores fælles mål – Nemlig en købmand i Rødding

Jeg har forsøgt at svarer på bedste evne på jeres spørgsmål på Facebook, men I må rigtig gerne kontakte mig på nedenstående telefon, hvis i går med spørgsmål som ikke kan komme på Facebook.

På Ejendoms- og butiksgruppens vegne

Simon Madsen

For yderlige info må I gerne kontakte Simon tlf. 27882199, eller Kenneth tlf. 61409185(efter kl. 20)