Torsdag aften var omkring 40 Røddingborgere samlet til udviklingsworkshop i forsamlingshuset.

3 medarbejdere fra Viborg Kommune var med til at styre processen.

Hvad er godt i Rødding?

Hvad kunne vi gøre bedre?

Hvilke ideer har vi til udvikling i Rødding?

Er det ideer vi borgere skal arbejde med?

Er det forslag, vi mener kommunen skal arbejde med?

Her var alle muligheder tilstede for at give sit besyv med tilbage til kommunenes medarbejdere og deres forestående arbejde med byens udviklingsplan.

Emner som byens bygninger, byens trafik, byens grønne omgivelser, byens rum/mødesteder, byens aktiviteter/foreninger, byens vigtige aktører og deres samarbejde blev drøftet i små grupper. Der kom mange spændende ideer og forslag på plancherne i løbet af workshoppen.

Desværre var der ikke mange unge mennesker eller børnefamilier blandt de fremmødte, så Lokalrådet og de fremmødte borgere gør sig nu tanker om, hvordan Røddings udviklingsplan også kommer til at afspejle Røddings mangfoldighed.

Så hold øje på på facebooksiden ”Rødding Lokalråd” eller tilmeld dig nyhedsmailen (xxx?), hvis du er ung i Rødding, nytilflytter, familie med mindre børn, eller bare nysgerrig. Måske bliver der mulighed for at supplere workshopdeltagernes arbejde.

Der er brug for alle input og masser af borgerengagement, hvis vi sammen skal lykkes.