På den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2019 fremlagde bestyrelsen for Rødding Lokalråd 3 ændringsforslag til de gældende vedtægter, som alle fik flertal.

For at vedtage forslagene endeligt krævedes det en ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 3. december 2019.

De to af forslagene blev stemt igennem uden kommentarer, da de primært havde til sigte at få vedtægterne til at følge den gældende praksis, men det tredje forslag gav anledning til en længere debat omkring Lokalrådets rolle, og den måde, som man i Rødding opfatter Lokalrådet.

Bestyrelsen havde stillet forslag om at det fremover skulle være muligt at ændre vedtægterne ved simpelt flertal på en enkelt generalforsamling (for at lette processen og fjerne kravet om en ekstraordinær generalforsamling). Diskussionen gjorde det imidlertid tydeligt for bestyrelsen, at forslaget kunne opfattes som et forsøg på at fjerne en del af foreningsdemokratiet, og bestyrelsen endte derfor med at nedstemme sit eget forslag.

Der skal ikke være tvivl om, at Lokalrådet er til for medlemmernes og Røddings skyld, og vi ønsker ikke at blive opfattet som om vi ønsker at bestemme ‘enerådigt’.

Du kan se de nye vedtægter her:  Vedtægter Rødding Lokalråd