Aktiviteter, fællesskaber og en attraktiv landsby skaber ikke sig selv. Det er i høj gør frivilligt arbejde som gør landsbyer til noget særligt. Rødding er ingen undtagelse og mange foreninger, interessegrupper og enkeltpersoner gør hver dag en forskel. Om det er fodboldtræneren, spejderlederen, landsbypedellen, bestyrelsesmedlemmet eller “bare” naboen som arrangerer løbegruppe eller vejfest.

Rødding har dog ikke en borgerforening som kan koordinere og understøtte de mange mange mennesker og foreningers arbejde – eller har den?

Rødding Lokalråd er netop stiftet med bl.a. formålet om at være den samlende og koordinerede forening i byen. Vi samler ideer og projekter som ikke naturligt hører under de øvrige organisationer. Vi understøtter frivillige grupper – senest en gruppe som arbejder for en legeplads ved søen, landsbypedellerne som forskønner byen,  og en gruppe som arbejder med renovering af stien rundt om søen.

Vi driver byens hjemmeside hvor informationer om byen og aktiviteter samles. Vi samarbejder med kommunen om lokalplaner og byplaner for Rødding. Vi udarbejder høringssvar på planer som påvirker området. Vi afholder borgermøder når nye planer og nye ideer skal drøftes. Vi vedligeholder svævebane og søhus (med god hjælp af vores nye landsbypedeller)

Alt dette kan du blive en del af. Foreningen er åben for alle og vi sætter pris på hvert eneste medlem. Vi har brug for byens opbakning til arbejdet og vi har brug for økonomien for at kunne gennemføre alle de gode ideer.

Klik ind på linket (billedet) og læs hvordan du melder dig ind – og måske vinder

Konkurrencen løber frem til 29/2 2020