Gennem en årrække var der tradition for at først den gamle borgerforening og siden Rødding Lokalråd bød nye tilflytter til byen velkommen med en gave og information om byen.

Det har på det seneste bl.a. på grund af GDPR-regler, ikke været muligt at få oplysningerne om hvem, og hvor der kom nye ejere og lejere. Vi har holdt pause med gaverne, men vi har et stort ønske om at kunne genoptage det.

Vi må derfor bede om din hjælp. Har du fået ny nabo? Har du kendskab til nye beboere i området? Er du selv ny i byen?

Så skriv en besked til lokalrådet på lokalraad@roddingviborg.dk

Vi har besluttet at kigge tilbage på hele 2020, så kom frisk og giv os et praj.

Fremover er det også denne mail vi modtager beskeder om tilflyttere på.