I år bliver der ikke noget fællesarrangement ved søen, da sundhedsstyrelsens anbefalinger fortsat foreskriver maks. 50 personer samlet.

I stedet bliver årets båltale og båltænding livestreamet på Rødding Lokalråds Facebookside: https://www.facebook.com/roddinglokalraad/ 

Bålet kan naturligvis nydes på afstand hele vejen rundt om søen, blot man passer på hinanden og holder afstand.

Båltalen holdes tirsdag d. 23/6 kl. 20.00 og båltænding umiddelbart derefter.