Rødding oplever i øjeblikket en stor interesse fra både boligbyggere, boligkøbere og lejere.
Således er der i første halvår kommet nye beboere på ikke mindre end 24 adresser i Rødding.

En rundtur i byen viser da også ganske stor byggeaktivitet, og der er planer om endnu flere udstykninger i byen.

Rødding Lokalråd, som har lavet optællingen via en genoptaget tradition med gaver til tilflyttere, er glade for interessen for byen, og håber at endnu flere vil finde vej hertil.

Lokalrådet har afleveret indflyttergaver til de første nye indbyggere, og resten kan forvente besøg efter sommerferien.

Kender du til nye tilflyttere, så hører vi meget gerne fra dig på: lokalraad@roddingviborg.dk