• Og samtidig have fingeren på pulsen med, hvad der sker i din by?

Så er der nu mulighed for at gå ind i bestyrelsen for Rødding Lokalråd, der er en tværgående forening som arbejder for udvikling af Rødding og omegn.

Vi er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der alle arbejder med udviklingsaktiviteter og med at afholde arrangementer, som skaber sammenhold og liv i byen.

Vi arbejder bl.a. med en udviklingsplan for Rødding og omegn i tæt samarbejde med Viborg Kommune. Til det arbejde har vi en meget aktiv arbejdsgruppe, hvor flere medlemmer af Lokalrådets bestyrelse indgår.

Vi står bag flere arrangementer i byen som fx den årlige affaldsindsamling, Nytårsløbet og Lokaldysten – og så afholder vi ’borgermøder’ hvor byens indbyggere kan komme til orde og fremkomme med deres ønsker til aktiviteter og indsatser i byen.

Vi koordinerer ansøgninger om puljemidler til gavn for byen – lige pt har vi en bevilling på 25.000 kr. til forskønnelse af byens indfaldsveje, og vi søger jævnligt kommunen om trafikdæmpende foranstaltninger mv.

Og så forsøger vi at koordinere arbejdet i en række arbejdsgrupper som fx stigruppen, der arbejder med forbedring af stien rundt om søen, og legepladsgruppen, der arbejder på etablering af legeplads og bålhytte ved søen.

Vi drifter svævebanen og Søhuset – sikrer forsikringer og vedligehold – og så er Røddings nye Landsbypedelkorps forankret i Lokalrådet, så vi får de vigtige tilskud fra Viborg Kommune.

Og så står vi for byens hjemmeside, den samlede eventkalender, nyhedsbrevet og facebook-siden.

Kort sagt:

Kort sagt, så laver vi alt det, som ikke naturligt hører hjemme i en anden forening i byen – samtidig med at vi tager dialogen med kommunen og andre myndigheder omkring den fortsatte udvikling af vores dejlige by.

Vi mangler

Vi har den 30. oktober generalforsamling i Lokalrådet, hvor vi gerne skal finde 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Vi vil rigtigt gerne have en bred fundering blandt byens indbyggere – så du kan stille op, hvis du er ung, ældre eller lige midt imellem, har små eller store børn (eller ingen børn), bor i Rødding eller lidt udenfor – og uanset din personlige baggrund – eneste krav er, at du brænder for at gøre en forskel for Rødding og at du vil være med til at arbejde for at vores dejlige by når sit fulde potentiale (og så skal du selvfølgelig være medlem af Lokalrådet).

Vi har styr på regnskab, medlemsadministration mv. så det behøver du ikke være nervøs for at blive påduttet, hvis du stiller op.

Vi mødes ca. hver 6. uge og forsøger at holde vores bestyrelsesmøder på 2 timer – derudover er der selvfølgelig en smule mailkorrespondance, da mange ting kan afklares på mailen når de opstår. Og så byder vi hver især ind på de opgaver og projekter som vi hver især brænder for.

Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan du kontakte Kasserer Karin Riddermann på 53 70 08 18 eller på kr@sekr.dk

Rødding Lokalråd faciliterer bl.a. borgermøder – på billedet er medlemmer af lokalrådet sammen med et par lokale borgere i dialog med Mette Nielsen, Formand for Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune