Forretningsudvalg

Formand
Trine Svenstrup
Sødal Børnehus
Soltoften 2
E-post

Kasserer og sekretær
Else Rasmussen
Fåreholderlauget
Ingstrupvej 1
86 65 14 02
E-post

Menigt medlem
Poul Erik Sørensen
Menighedsrådet
Meldgårdsvej 103
86 65 19 21
E-post

Menigt medlem
Kim Bloch
E-post

Menigt medlem
Finn Pedersen
Brugsen
Engblommevej 8
26 50 62 85
E-post

Menigt medlem
Niels Peter Jacobsen
Ressourceperson
Kirkegade 14
86 65 10 11
E-post