Niels Bjerregaard

Hvem er jeg…

Jeg hedder Niels Bjerregaard. Jeg er 48 år, og bor på Engblommevej med min kone Berit og mine børn Alexander, Sofie og Julie. Jeg er uddannet ingeniør, og arbejder til daglig i brancheforeningen DANVA i Skanderborg.

Hvorfor er jeg gået ind i lokalrådet…

Jeg er gået ind i Rødding Lokalråd, fordi jeg gerne vil bidrage til, at byen også om 10-20 år er et attraktivt sted at bosætte sig, stifte familie og lade sine børn opvokse. Jeg mener, at det er nødvendigt, at landsbyerne arbejder hårdt for at gøre opmærksom på os selv og de mange mange fordele, der er ved at bo tæt på natur og i et mindre og tættere fællesskab.

Hvis Rødding og omegn fortsat skal være et attraktivt sted om 10 år kræver det, at vi selv gør en indsats for at udvikle byen. Den politiske tidsånd er fortsat kortsigtet budgetstyring og effektiviseringer, og hvis vi i Røddingområdet ønsker udvikling, må vi selv gå forrest, og hjælpe udviklingen på vej. Bestyrelsen har løbende dialog med både lokalpolitikere og embedsfolk på rådhuset for at give input til, hvad der vil være godt for Rødding. Når idéer skal realiseres, har bestyrelsen brug for hjælp fra byen.

Frivillighed…

Jeg oplever generelt et stort pres på familierne ressourcer i dagligdagen. Det gør det mere og mere vanskeligt at skaffe den vigtige frivillig hjælp til aktiviteter og projekter i byen. Én af de ting, jeg synes er vigtig ved mit arbejde i lokalrådet, er at bidrage til at det bliver lettere for alle, at give et lille nap med en gang i mellem. Hvis mange i byen giver en lille hånd en gang i mellem, kan vi som by/område præsterer meget mere, end hvis en mindre skare knokler sig trætte i frivilligt arbejde. Lokalrådet arbejder derfor ud fra den filosofi, at der nedsættes aktivitetsgrupper, når nye aktiviteter skal igangsættes.

Mit håb er, at vi i lokalrådet med tiden får gjort det rigtig let for indbyggerne i byen og omegnen at vide, når en aktivitet eller et frivilligt projekt har brug for hjælp, og at en større del derved får mulighed for at hjælpe. Jeg hører mange frivillige fortælle, at det er meget tilfredsstillende at bidrage til succesfuld afvikling af aktiviteter, og møde/tale med nogle nye mennesker, som de hidtil kun har set i børnehaven, skolen, købmanden eller på gaden.

Udvikling…

Derudover er det vigtig for mig, at vi tør tænke og drømme stort i vores bestræbelser for at igangsætte nye tiltag. Sammen med Viborg Kommune er en udviklingsplan for Rødding under udarbejdelse. Det er et meget vigtigt arbejde, som kommer til at bidrage til den kommende kommuneplan, der sætter rammerne for, hvilke muligheder der vil blive for byens/områdets udvikling. Der har d. 24. oktober været afviklet en workshop, hvor hele byen var inviteret, og inden længe vil Rødding Lokalråd udsende en undersøgelse, hvor alle i området vil få mulighed for at tilkendegive, hvilke tiltag de synes er vigtigst for at udvikle byen og området. Jeg håber rigtig mange vil bruge 5-10 minutter på at besvare undersøgelsen, så politikkerne kan se, at der er stor opbakning til udviklingsplanen, og dermed give den gennemslagskraft.

Tak fordi du læste med. Hvis du har en idé eller noget andet du har lyst til at tale med et medlem af lokalrådets bestyrelse, kan du finde vores kontaktoplysninger her.

Sponsorer

Få RøddingNyt på mail


RøddingNyt er emails med nyt om arrangementer mv.

Udsend via RøddingNyt - klik her

Hvis du er medlem af byens Facebookgruppe, kan du selv poste dine opslag der.