Resurser

Her er en samling af dokumenter, planer og links, som kan have interesse for folk i Rødding og omegn.

Rødding by og omegn
Borgerplan – vision for Røddings udvikling i de kommende år
Tjele Landsbyråd
Viborger

 

Rødding Sø
Regulativ for Rødding Sø – bestemmelser om brug af søen.
Søplan – planen bag genetableringen af Rødding Sø
Rundt om Rødding Sø – folder udgivet af Tjele kommune og Vborg Amt
Rødding Sø – link til Viborg kommunes hjemmeside
Drift, miljø og flora ved Rødding Sø – Rapport fra LandboCenter Randers-Viborg
Præstekrave yngler ved Rødding Sø – en nyhed fra Dansk Ornitologisk forening

 

Lokalplaner for Rødding
Lokalplan 8 – for område i Rødding
Lokalplan 14 – for del af område 27 i Rødding
Lokalplan 25 – for område 19 i Rødding (Præstevænget)
Lokalplan 29 – for området øst for Vansøgårdsvej
Lokalplan 58 – for boligområde i den nordlige del af Rødding
Lokalplan 67 – for boligområde i sydlig del af Rødding by
Lokalplan 74 – for Rødding – boligområde
Lokalplan 79 – for boligområde ved Ingstrupvej
Lokalplan 84 – for Rødding – boligområde
Lokalplan 85 – for Rødding – sportsplads
Lokalplan 88 – for boligområde – Kirkegade
Lokalplan 95 – for boligområde i vestlig del af Rødding ved Kirkegade
Lokalplan 98 – for boligområde i den syd-vestlige del af Rødding
Lokalplan 310 – for boligområde – Kirkegade 41-43
Lokalplan 338 – for børnehave ved Ingstrupvej