RØDDING

– byen med udsigt

Se præsentation af byen

RØDDING

– byen med udsigt

Se præsentation af byen

RØDDING

– byen med udsigt

Se præsentation af byen

Rødding er en attraktiv og helstøbt boligby i kort afstand fra Viborg og dermed nærhed til storbyens tilbud. Byen har en velbevaret historisk bykerne og et varieret udbud af boliger. Der er gode adgangsmuligheder til attraktive bynære landskaber ved søen og i det kuperede terræn. Byen er overskuelig med service, der sikrer helhed og sammenhæng i hverdagslivet.

Rødding ligger på de nord- og vestvendte skrænter omkring Rødding sø ca. 8 km nord for Viborg. Søen, der blev gendannet i 2004, er byens landskabelige vartegn og væsentligste bynære rekreative område. Der er sti rundt om søen, og ved søbredden findes arealer til friluftsliv.

Det stejle terræn er fundamentet for byens veje med den lavtliggende hovedgade på søens østside og stikvejene, der fordeler sig op ad skrænterne.

Stikvejene har dannet byens ”stjernestruktur”, som sikrer unikke udsigter over søen. De nyere bolig-kvarterer ligger mellem vejene i lag uden på den historiske bykerne. Spredt i byen ligger grønne ”oaser” med små søer og regnvandsbassiner, og ved aktivitetsområdet ved skolen og Røddinghus åbner byen sig mod landbrugslandet og en slugt.

Læs mere om byen her

I en portrætserie med titlen “Power i provinsen” beskrives byen i en artikel her

Sidesponsorer

Seneste nyheder

Bøllebank i Rødding

Søndag eftermiddag blev der gået til tønderne i Rødding. Rødding Kultur- og Forsamlingshus inviterede igen i år byen til fastelavnsfest og tøndeslagning. Mange af byens børn mødte op i fineste udklædning, og forsøgte på bedste vis at tage titlen som kattedronning...

læs mere

Læs om Lokal Brugsens borgermøde

Borgermøde Lokal Brugsen Rødding 08.02.2018 LokalBrugsen i Rødding har det seneste år skabt fremgang trods udfordringer, dog er Brugsen stadig meget sårbar uden egenkapital og svag likviditet. Uddeler Trine Kjeldsen og Brugsens bestyrelsen vil gerne skabe en stabil...

læs mere

Sødalskolen i top – igen

Sødalskolen placerer sig igen øverst i kommunen på CEPOS liste over skoler som løfter elevernes læring mest. Kun Houlkærskolen har sneget sig forbi. Endnu engang må vi som lokalsamfund takke vores skole og de mange engagerede medarbejdere, som dagligt formår at...

læs mere

Fastelavn

Fastelavn i Rødding kultur-og forsamlingshus Søndag d.11. februar 2018 Kl. 13:30 Der bliver slået katten af tønden. Flere forskellige aldersgrupper Der serveres kaffe og fastelavnsboller til de voksne . Til børnene er der saftevand, fastelavnsboller og frugt Entre...

læs mere

Brugsens fremtid i Rødding

Uddeler Trine Kjeldsen og bestyrelsen for Lokalbrugsen i Rødding vil i dialog med byens borgere om butikkens fremtid, derfor inviterer de til et borgermøde torsdag 8. februar. Læs artiklen om mødet på...

læs mere

Thomas Skov leverede underholdningen!

Thomas Skov leverede i aftes et meget underholdende show, som frembragte mange gode grin. Med sin vanlige underspillede humor, kom han omkring mange emner - lige fra besværlighederne med at finde "erotisk ungdomslitteratur" i den lille by Sdr. Felding, uden at...

læs mere

Biogasanlæg i Vammen?

På Klima- og Miljøudvalgets dagsorden torsdag d. 25. januar behandles et punkt på dagsordenen, som omhandler opførsel af et biogasanlæg nær Vammen. Størrelsen af anlægget vil medføre en betydelig øget mængde tung trafik - estimeret til 73 lastvogne dagligt. Ruter og...

læs mere

Røddingmøde i avisen

Der var fyldt godt op i Arken da Rødding Lokalråd inviterede til udviklingsmøde for byen. Vi har tidligere skrevet om mødet og også Viborg stifts Folkeblad har bragt en artikel. Læs artiklen...

læs mere

Forbedret kalender på hjemmesiden

Se videoen herunder for en kort intro til at oprette begivenheder i kalenderen. Bemærk at oprettede begivenheder skal gennemses af Rødding Lokalråd inden de vises i kalenderen - dette sker automatisk, men der kan gå en dag inden de vises

læs mere

Stort engagement ved Lokalrådets idémøde

Rødding Lokalråds møde om prioritering af aktiviteter og projekter var præget en rigtig god stemning og et stort engagement. Der var mødt 38 personer op i til prioriteringsmødet i Arken. Deltagerne fik lejlighed til at tale sammen om, hvilke aktiviteter og projekter,...

læs mere