RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

Rødding er en attraktiv og helstøbt boligby i kort afstand fra Viborg og dermed nærhed til storbyens tilbud. Byen har en velbevaret historisk bykerne og et varieret udbud af boliger. Der er gode adgangsmuligheder til attraktive bynære landskaber ved søen og i det kuperede terræn. Byen er overskuelig med service, der sikrer helhed og sammenhæng i hverdagslivet.

Rødding ligger på de nord- og vestvendte skrænter omkring Rødding sø ca. 8 km nord for Viborg. Søen, der blev gendannet i 2004, er byens landskabelige vartegn og væsentligste bynære rekreative område. Der er sti rundt om søen, og ved søbredden findes arealer til friluftsliv.

Det stejle terræn er fundamentet for byens veje med den lavtliggende hovedgade på søens østside og stikvejene, der fordeler sig op ad skrænterne.

Stikvejene har dannet byens ”stjernestruktur”, som sikrer unikke udsigter over søen. De nyere bolig-kvarterer ligger mellem vejene i lag uden på den historiske bykerne. Spredt i byen ligger grønne ”oaser” med små søer og regnvandsbassiner, og ved aktivitetsområdet ved skolen og Røddinghus åbner byen sig mod landbrugslandet og en slugt.

Læs mere om byen her

I en portrætserie med titlen “Power i provinsen” beskrives byen i en artikel her

Sidesponsorer

Seneste nyheder

Svømning forår 2019 – RUIF

Så er svømmeprogrammet for foråret i RUIF klar. Henvendelse vedr. optagelse på hold/venteliste skal ske til instruktørerne. Nuværende svømmere bedes give besked til træneren i fald man ikke ønsker at fortsætte, således at evt. nye svømmere kan komme til....

læs mere

Borgermøde om alternative indkøbsmuligheder i Rødding

Vores Brugs lukker. Det er et faktum, som ikke står til at ændre, og formaliteterne skal på plads på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Den første afholdes d. 14. november kl. 19 i forsamlingshuset. Lokalrådet er bekendt med at flere overvejer...

læs mere

Brugsen indstilles til lukning!

Efter en årrække med for lav omsætning, og samtidig stigende udgifter, vurderer bestyrelsen i LokalBrugsen Rødding, at der ikke er basis for videre drift af butikken i Rødding. Man har derfor valgt at indkalde til den første af de to ekstraordinære generalforsamlinger, som en lukning vil kræve.

læs mere

Lokalrådsnyt

Rødding Lokalråd holdt generalforsamling torsdag d. 25. oktober. Formand Niels Vinderslev Bjerregaard fortalte om de forløbne halvandet års projekter og aktiviteter. Bl.a. fremhævede han de aktivitetsgrupper som arbejder under Lokalrådet og er med til at...

læs mere

Foredrag om Vestgrønland i Tjelecenteret

Per Herholdt Jensen er en særdeles erfaren herre når vi taler om Nordatlanten. Gennem sin mangeårige tjeneste ved Søværnet, både de sejlende enheder men også de landbaserede, har han om nogen fået Grønland ind under huden. Foredraget er på 2 x 45 min. og bliver...

læs mere

Andespil i forsamlingshuset

Forsamlingshuset afholder det årlige andespil nu på søndag. Kom og vind anden til mortensaften og få en hyggelig eftermiddag. Kaffe og drikkevarer kan købes

læs mere

Generalforsamling i Rødding Lokalråd

Generalforsamling i Lokalrådet Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19.30 i RøddingHus Kom og hør om arbejdet i Lokalrådet, om vores planer for det kommende år, og hvordan vi har tænkt os at prioritere både tid og økonomi. Du behøver ikke være medlem for at deltage i...

læs mere

Nyt nummer af RøddingNyt

RøddingNyt er på gaden igen (eller rettere sagt, så ligger det i Brugsen til fri afhentning). RøddingNyt er et lille nyhedsbrev om store og små begivenheder i Rødding og Omegn. RøddingNyt produceres af Rødding Lokalråd, og det er meningen at der kommer 4 'numre' om...

læs mere