RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

RØDDING

– byen med udsigt

Rødding er en attraktiv og helstøbt boligby i kort afstand fra Viborg og dermed nærhed til storbyens tilbud. Byen har en velbevaret historisk bykerne og et varieret udbud af boliger. Der er gode adgangsmuligheder til attraktive bynære landskaber ved søen og i det kuperede terræn. Byen er overskuelig med service, der sikrer helhed og sammenhæng i hverdagslivet.

Rødding ligger på de nord- og vestvendte skrænter omkring Rødding sø ca. 8 km nord for Viborg. Søen, der blev gendannet i 2004, er byens landskabelige vartegn og væsentligste bynære rekreative område. Der er sti rundt om søen, og ved søbredden findes arealer til friluftsliv.

Det stejle terræn er fundamentet for byens veje med den lavtliggende hovedgade på søens østside og stikvejene, der fordeler sig op ad skrænterne.

Stikvejene har dannet byens ”stjernestruktur”, som sikrer unikke udsigter over søen. De nyere bolig-kvarterer ligger mellem vejene i lag uden på den historiske bykerne. Spredt i byen ligger grønne ”oaser” med små søer og regnvandsbassiner, og ved aktivitetsområdet ved skolen og Røddinghus åbner byen sig mod landbrugslandet og en slugt.

Læs mere om byen her

I en portrætserie med titlen “Power i provinsen” beskrives byen i en artikel her

Sidesponsorer

Seneste nyheder

Stien rundt om søen istandsættes

Rødding Lokalråd har en gruppe engagerede mennesker i gang med at forbedre stien rundt om Rødding Sø. Gruppens arbejde udsprang  på sidste års idéudviklingsworkshop. Gruppen har haft kontakt til lodsejere og Viborg Kommune, og sammen har de lagt en plan...

læs mere

Hvad skal der ske med vores gamle Brugs?

Der indkaldes hermed til nyt borgermøde vedrørende eventuel etablering af ny butik i Rødding   Onsdag d. 20. februar kl. 19-21 i Rødding Forsamlingshus   Det har ikke været muligt at komme i forhandling med COOP om at købe den gamle Brugsbygning, og den er...

læs mere

Aktivitets- og projektdag for Rødding og omegn

Lokalrådet gentager succesen fra 2018 Kom og vær med til at beslutte, hvilke aktiviteter, der skal bidrage til Røddings udvikling i 2019. I januar 2018 mødte omkring 40 borgere op, og var med til at prioritere, hvilke projekter / aktiviteter, der var...

læs mere

Lucia i Rødding Kirke

Fredag d. 14. december gik Sødalskolens SFO Lucia i en fyldt Rødding Kirke. Rigtig mange børn ønskede i år at deltage i optoget, og der var derfor trængsel da koret tog opstilling foran alteret for at synge julen ind. Efter et smukt Luciaoptog gennem...

læs mere

Svømning forår 2019 – RUIF

Så er svømmeprogrammet for foråret i RUIF klar. Henvendelse vedr. optagelse på hold/venteliste skal ske til instruktørerne. Nuværende svømmere bedes give besked til træneren i fald man ikke ønsker at fortsætte, således at evt. nye svømmere kan komme til....

læs mere

Lokalrådsnyt

Rødding Lokalråd holdt generalforsamling torsdag d. 25. oktober. Formand Niels Vinderslev Bjerregaard fortalte om de forløbne halvandet års projekter og aktiviteter. Bl.a. fremhævede han de aktivitetsgrupper som arbejder under Lokalrådet og er med til at...

læs mere

Foredrag om Vestgrønland i Tjelecenteret

Per Herholdt Jensen er en særdeles erfaren herre når vi taler om Nordatlanten. Gennem sin mangeårige tjeneste ved Søværnet, både de sejlende enheder men også de landbaserede, har han om nogen fået Grønland ind under huden. Foredraget er på 2 x 45 min. og bliver...

læs mere

Andespil i forsamlingshuset

Forsamlingshuset afholder det årlige andespil nu på søndag. Kom og vind anden til mortensaften og få en hyggelig eftermiddag. Kaffe og drikkevarer kan købes

læs mere