Hermed referat fra borgermødet i Brugsen, det er lidt langt, men der var også mange ting oppe af vende.

Endnu engang tak for jeres opbakning til mødet.

Venlig hilsen

Trine og bestyrelsen

 

Referat Borgermøde

Som opfølgning på borgermødet den 8.2.2018 og som supplement til den artikel om mødet, der kan læses på RoddingViborg.dk, vil vi gerne give et mere detaljeret referat fra mødet og forsøge at uddybe de spørgsmål, der blev stillet.

Mødet blev ledet af Lars Bastholm fra Brugsens Arbejdsgiverforening.

Formålet med mødet var at bevare og styrke Rødding Brugs som byens omdrejningspunkt, at få borgernes input til fortsat udvikling af Brugsen samt fordi fremtiden kræver store investeringer, som Brugsen med den nuværende omsætning ikke kan finansiere.

Brugsens regnskabstal for 2014 – 2017 blev gennemgået, resultatet i 2017 forventes at blive et overskud på 9 tkr., regnskabet er endnu ikke revideret, derfor kan der ske ændringer i resultatet. Resultatet er ikke prangende, men det er 330 tkr. bedre end resultatet i 2016, så det er en rigtig god udvikling.

Der blev på mødet spurgt ind til, hvorfor underskuddet i 2016 var så stort, det kan hovedsagelig henføres til et meget stort svind, store kassationer samt dobbelt løn til uddeler i en periode p.g.a. afskedigelse af den tidligere uddeler.

Der blev ligeledes spurgt ind til, hvorfor personaleomkostningerne er så høje. Der har i perioder været kaldt ekstra bemanding ind, fordi Trine har skullet bruge mange timer på de administrative rutiner, som er meget tidskrævende. Derudover er der også blevet lavet en del omstruktureringer i butikken, som har krævet ekstra personale. Åbningstiden er ligeledes blevet udvidet med 1 time dagligt. Det skal dog bemærkes, at personaleomkostningerne i 2017 er mindre end i 2016.

Der blev spurgt om det kan beregnes, om den ovennævnte udvidelse af åbningstiden kan betale sig. Det kan man, og det vil vi gøre i 2018.

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om vi reelt er en selvstændig forretning. Brugsen i Rødding er ejet af medlemmerne, og dermed betragtes den som selvstændig, men da vi har en samarbejdsaftale med Coop er vi i stort omfang afhængig af Coop, som ligeledes varetager mange opgaver. Det koster at være medlem af en kæde med de fordele og ulemper, det nu giver. Men det er jo medlemmernes valg, om man vil være afhængig af Coop eller en anden kæde.

Budgettet for 2018 blev gennemgået af Trine, der forventes en omsætning på 8,5 mio.kr., det er et stramt budget, og der skal arbejdes benhårdt på at nå det. Med 421 husstande i Rødding og Omegn kræver det, at hver enkelt husstand skal handle for 2.500 kr. om måneden.

Trine redegjorde for sine tanker for fremtiden. Hun vil forsøge at spare på personaleomkostningerne. Pernille er tilbage efter barsel, og vi har valgt at beholde Nanna, så der er 3 voksne ansatte i butikken. Der skal derfor spares på omkostningerne til de unge for at holde budgettet.

Der blev fra flere sider givet udtryk for, at der ind imellem mangler bestemte varer på hylderne. Der kom forslag om, at der ved kassen oprettes en liste, hvor man kan skrive, hvad man efterspørger. Dette vil blive gjort.

Udover de mange input, der er nævnt i artiklen på RoddingViborg.dk vil vi gerne gøre opmærksom på, at hvis man handler på Coop.dk, er det en fordel at bestille i Brugsen, dermed får Brugsen omsætningen og avancen.

Der blev i løbet af aftenen arbejdet i grupper, som skulle svare på forskellige spørgsmål.

Hvilke ændringer ville det give i din hverdag, hvis Brugsen ikke var i byen:

Vi skal køre langt for at handle, hente medicin og pakker.
Indkøb skal planlægges – tidsfaktor
Skoleelever og vores ældre medborgere – hvor skal de handle
Kan godt være, at Brugsen er dyrere på nogle varer, men hvis du skal til Viborg og handle i de større butikker med større udvalg, handler vi meget mere, så det bliver dyrt at undvære den (der ryger mere i kurven, når udvalget er større)

Hvordan tror du, det ville påvirke byen og lokalsamfundet, hvis Brugsen ikke er her:

Huspriserne falder
Mister samlingsstedet, som vi vil savne
”Landsbydød”
Mindre tilflytning, skole og institutioner kan komme i fare.

Styrker og Svagheder ved Brugsen

Styrker

Svagheder

Imødekommende personale

De ydre rammer er sørgelige at se på

Lange åbningstider

Udsolgte varer

Velvillighed til at forsøge af skaffe efterspurgte varer

Priserne (vil nogen måske sige)

Brugsen ligger lige om hjørnet (NÆRBUTIK)

Nogle gange går man forgæves efter basisvarer

Post og apotek

Udfald i kvaliteten af frugt og grønt

Bagerafdelingen er indbydende

Parkeringsforholdene er ikke optimale

Fællesskabet

For meget diktering fra Coop, mere individuel råderum for varesortiment, f.eks. lokale varer

Hvad skal der til for at få flere til at handle i Brugsen:

Flere tiltag som f.eks. med 20% den 1. fredag i måneden

Vigtigt med billig fredagssnolder
Brugsen er ikke for dyr – det skal vises og bevises kontinuerligt- markedsføres/synliggøres.
Fremme det økologiske varesortiment
Peppe Brugsen op udenfor med spændende gadevarer, oprydning og rengøring af de udvendige arealer.
Velkomstgave til tilflyttere

Har du ideer til, hvordan Brugsen kan forbedre driften:

Flere samlede nemme løsninger til aftensmad
En slags ”hotspot”, f.eks. spansk tema, der kan fås en uge. På den måde opnår man et nyt udvalg i begrænsede perioder og gør udvalget mere spændende
Kylling UDEN vand som en del af det faste sortiment
Prissammenligning med en anden butik. Bon mod Bon på særligt udvalgte varer
Alle husstande giver 1.000 kr. til Brugsen, så er der nok til 2 nye kølere/frysere Frivillige til f.eks. at sætte varer på hylderne (Vi har undersøgt, om det er lovligt, og det er det).

Hvordan kan man medvirke til at Brugsen overlever på lang sigt:
Debitorkort – Man kan indbetale et beløb på debitorkortet, som man efterfølgende kan handle for ved at betale med kortet. Dette medfører, at Brugsens likviditet forbedres. Der er ingen risiko for kunden. Man kan følge sin saldo på kortet på bonen. Man kan sende sine børn ned at handle med kortet.

Medlemskab – Det koster 200 kr. at blive medlem af Brugsen, beløbet tilskrives Brugsens egenkapital. Ved at vise kortet ved hver handel optjener man bonus, som kan bruges som betaling, både i Brugsen og på Coop.dk Hvis man efterfølgende melder sig ud af Brugsen får man sit indskud tilbage.

Borgerindsamling – som ovenfor nævnt kan alle husstande indbetale et beløb, som bruges til forbedring af Brugsen. Der kan også i lighed med tidligere laves et borgerlån, hvor borgerne får beløbene tilbagebetalt efter en årrække.

Brugsens venner – man kan også hjælpe med sin arbejdskraft. Dem der ønsker at medvirke bedes melde sig til i Brugsen.

Følgende opgaver til Brugsens venner:

Ambassadører for Brugsen – fortæl venner og naboer, hvorfor de skal handle i Brugsen.
Håndværksmæssig hjælp til småreparationer.
Vedligeholdelse af udvendige arealer.

Køre varetur – bringe varer ud ved sygdom
Nedsættelse af en gruppe, der kan arbejde med ”Projekt ny Brugs” og evt. skaffe investorer.
Madfællesskab

En opfordring fra Kim Bloch: Lad os høre den gode historie fra kunderne. Giv os historierne, så bliver de offentliggjort på hjemmesiden, facebook og nyhedsmailen og bliver dermed delt med andre.

Den 25. april 2018 holder Brugsen generalforsamling i Forsamlingshuset. To af vores bestyrelsesmedlemmer er af private årsager trådt ud af bestyrelsen i utide, vi får derfor brug for nogle ekstra bestyrelsesmedlemmer. Vi vil derfor rigtig gerne, hvis I vil overveje at tage en tørn i Brugsens bestyrelse. Giv eventuelt besked til Trine, hvis I er interesseret i at blive valgt.

Venlig hilsen
Trine og Bestyrelsen