Byvandringer

BAKKESTIEN 6

Bakkestien 6, Olav Nielsens hus

Ester og Olav Nielsen boede her på en lille ejendom.
Billedet viser kun stuehuset, efter at avlsbygninger blev nedlagt, og der blev bygget nye avlsbygninger
Olavs jorde blev solgt fra til en ny sportsplads, som i dag er Kildevænget, ja, en stor del området mod Vansøgaard stammer fra Olavs ejendom. Olav Nielsen var meget aktiv inden for sporten i Rødding samt dilettant. Ved siden af landbruget
Kørte Olav Nielsen landtur for brugsen to dage om ugen med gummivogn og to nordbakkere. Ligeledes vil man møde ham på mejeribilleder, hvor han var indvejer.
Se flere billeder af Bakkestien 6.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/bakkestien-6-2

Læs her om “Bondedreng fra Vrå blev skrædder i Løvel og Rødding“. Artiklen er fra “Tjele på Tværs”, august 2011. Skrædder, Niels Nielsen blev født på Sødalvej nr. 17. På Pederstrups hjemmeside www.pederstruphistorie.dk kan man læse om Niels’ start på tilværelsen. Se under “Gårde i Vrå”

DEN GAMLE SMEDJE

Hvor nedkørselen til præstegården er i dag lå den gamle smedje. Her var også smedens privatbolig, som blev ledig efter gale mæ Chr. Kresten Kristensen. Han havde bygget kirkegade 16, Centralen og var flyttet ind her. Den ledige lejlighed i smedjen blev så udlejet. Her skulle have boet. Anders Andersens kone fra Batum og Otto Ottosen, med familie. Den gamle smedje havde bag ved smedjen mellem kirkediget og nedkørselen til præstegården en stor oplagsplads af gamle maskiner mm. Hvilket just ikke pyntede ved nedkørsel til præstegården, men smeden fik dog sat et plankeværk op, som skjulte roderiet.
Læs mere om “Smede i Rødding gennem tiderne”.

Se flere billeder af Den gamle smedje.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/roedding-den-gamle-smedje

ENGHAVEVEJ 5

Søren Liseborg landpost havde arvet huset efter sine forældre. Han var uddannet murer. Huset blev plejet og passet, da der jo er meget arbejde ved at holde et bindingsværkshus i orden. Han havde jo megen frihed, da han var post. Denne Søren Liseborg og hans kollega Oscar Christensen var nogle af de første postbude, som fik anskaffet sig en knallert at køre postruten på, det var jo noget nemmere. Marturin Christensen flyttede senere ind i huses her, da Søren og Lene overtog hønseriet.
Se flere billeder af Enghavevej 5.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/enghavevej-5

INGSTRUPVEJ 1

Tømrer Norup og Anna boede her med børnene Gerda, Peder og Martha. Norup døde under krigen og Anna Norup havde i mange år brevsamlingsstedet, som hun overtog efter Mi-Tue, som boede i Ingstrupvej nr. 5.
Gerda (senere Juhl) flyttede ud på ejendommen Korsbakken 38.
Martha blev gift med Otto Th. Nielsen (senere borgmester i Viborg).
Det var i den hvide bygning Peder Sloth havde sit værksted, før han byggede Ingstrupvej16.
Se flere billeder af Ingstrupvej 1.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/ingstrupvej-nr-1

INGSTRUPVEJ 10

Her byggede Frederik Andresasen, den gl. uddeler, sin aftægtsbolig, men det blev Sofie og Karl Henri, der tog det i brug.
Se flere billeder af Ingstrupvej 10

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/ingstrupvej-nr-10

INGSTRUPVEJ 12

Knud Thaagaard, som havde overtaget Otto Ottosens vognmandsforretning, Soltoften 1, byggede her privatbolig og garage.
Grunden var købt fra Olavs gård, Bakkestien 6.
Senere overtog Färch vognmandsforretningen.

INGSTRUPVEJ 14

Thomas Dalsgaards hus. Han overtog huset efter sin mor Ann Dalsgaard.

INGSTRUPVEJ 15

Så kom murer Christian Pedersen (Kræn-Bette-Jens). Til at begynde med boede de på den nye skoleplads i et gammelt faldefærdigt bindingsværkshus, som sikkert havde været det gamle skolehus, som på et tidspunkt blev indrettet til lærerbolig. Det nye hus byggede Christian Pedersen selv, og umiddelbart efter blev det gamle hus fjernet. Udover at være murer var han også skorstensfejer.
Se flere billeder af Ingstrupvej 15.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Ingstrupvej-15

INGSTRUPVEJ 16

Tømrer Sloth, som oprindelig havde værksted på Ingstrupvej 1, byggede her sit eget typehus. Værksted i kælderen.

INGSTRUPVEJ 17

Lauritz Ottosens hus. Huset bar tydelig præg af, at der havde været slagtehus. Lauritz kørte rundt til kunderne med kødpakker. Jens Christian Bech købte huset af Lauritz Ottosen. Han havde også slagtehus og slagterbutik her.
I mange år drev Holger Hansen tømmerforretning herfra, Ingstrupvej 17 Lauritz Ottosens hus. Huset bar tydelig præg af, at der havde været slagtehus. Lauritz kørte rundt til kunderne med kødpakker. Jens Christian Bech købte huset af Lauritz Ottosen. Han havde også slagtehus og slagterbutik her. Og senere blev der drevet en helt anden forretning fra loftsetagen.
Se flere billeder af Ingstrupvej 17.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Ingstrupvej-17

INGSTRUPVEJ 18

Huset lod Ejnar Sørensen opføre, da han overlod Korsbakgård til sønnen Peter Bach Sørensen.

INGSTRUPVEJ 19

Peter Rists hus. Peter-Rist (Hansen) var mejerist – deraf måske navnet. Han var søn af mejeribestyrer, Theodor Hansen. (Bestyrer i Rødding til nov. 1946) Peter Hansen var gift med Ulff Hansens Søster, Karen. De er begge begravet på Rødding Kirkegaard.
Før ham havde frøken Dorthea Wilhelmine Clasen fra Sødal huset. Ca. 1930 skænkede hun en syv-armet lysestage og en stor lysekrone til Vammen kirke. De gamle på egnen fortalte, at hun nok var lidt mere end husbestyrerinde på Sødal, men der var det ved det, at havde baronen giftet sig med hende, så ville han miste sine godser på Fyn og i Slesvig-Holsten. På Rødding kirkegård ligger de begge begravet i samme gravsted.
Efter Peder Rist kom Nielsine og Anders Klaris og senere Michael Thorsager til.
Se flere billeder af Ingstrupvej 19.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Ingstrupvej-19

INGSTRUPVEJ 3

Niels Thestrups hus – Senere kaldet Kældermurerens hus.
Grunden er så vidt vides fra Anna Norups hus (nok køkkenhave)
Her boede Cecilie og Niels Thestrup, som tidligere havde haft Klarisgaard. Han solgte æbler og kartofler bl.a. på Torvet i Viborg. Niels Thestrup gav tilbud på at rydde det gamle stuehus væk, hvor den nye brugs senere blev bygget.

INGSTRUPVEJ 31

Efter mejeriet kommer vejen, der går op til mosen. Her lå Holger Nymanns gård. Her blev der under krigen gravet tørv (mosen). Tørvegraven, der var meget dyb, blev hurtigt fyldt med vand, så det blev nødvendigt at pumpe vandet væk. Vandet havde frit løb ned gennem byen i mejerigrøften og til sidst ud i kanalen. Tørvegraven lå lidt syd for den nuværende skole. Området på højre side af Meldgårdsvej er udstykket fra denne ejendom.
Se flere billeder af Ingstrupvej 31.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/ingstrupvej-31-holger-nymanns-ejendom

INGSTRUPVEJ 4

Her ligger Andelskassen i dag. Grunde var tidligere have til nedenstående. Der, hvor Daglig-Brugsen i dag ligger lå den ejendom, som blev kaldt Laurits Nymanns gamle gård. Huse var indrettet med tre lejligheder. I den ene ende boede Tyk-Marianne, i midten Sine Degn og i den sidste boede den gamle skomager Christian Moesgaard f. ca. 1873. Christian Moesgaard ejede tidligere den ejendom, hvor barberen boede, og som nu er raget ned. Moesgaard solgte den til I.C.
Se flere billeder af Ingstrupvej 4.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Ingstrupvej-4

INGSTRUPVEJ 5

Mi-Tue, der havde brevsamlingstedet, blev kaldt således, fordi hendes mand hed Thue Ottosen. Hun hed egentlig Anna Marie. Hun kunne godt være lidt stram i betrækket og især børnene havde stor respekt for hende, når de blev sendt derop.
Thue Ottosen var kusk for baronen på Sødal. Han blev senere landpost.
Otto Ottosen havde tidligere drevet lastvognsforretning med to lastbiler fra Soltoften nr. 1, som han senere solgte til Knud Thaagaard, hvorefter han drev lillebilforretning. Han var tillige opkøber af kreaturer til kvægauktionen i Randers. Der blev senere opsat et lille sekskantet træhus.
Helt ud mod Ingstrupvej, hvorfra der blev solgt is og slik.
Det blev samlingssted for byens ungdom.
Se flere billeder af Ingstrupvej 5.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/ingstupvej-nr-5

INGSTRUPVEJ 6

Så fulgte brugsen med uddeler Frederik Andreasen. Uddeleren boede i privatboligen, der var i den ende af bygningen, der vendte ned mod byen. I den øvrige del var der butik og lager. Bygningen var på den ene side forsynet med en rampe eller perron, som lastbilerne kunne køre til, så det var forholdsvis let at bringe varerne ind på lageret. Også ved butiksbygningen var der en mindre perron, som især mælkekuske og landmænd gjorde brug af

INGSTRUPVEJ 8

Efter den gamle brugs ligger landpost Oscar Christensens hus, som han selv lod opføre. Tømmerarbejdet udførte han selv, men havde en murer til at forestå murerarbejdet. Grunden var udstykket fra Brugsforeningens jord, som oprindelig havde tilhørt Olav Nielsen.

KIRKEGADE 10

Lyngsøs gård.

Næsten ejendom var Christian Lyngsøs. Det var en stor gård. Christian var søn af Anders Lyngsø eller Mi-Syv-Anders. Han blev kaldt således, da han sagde ”mi syv” til alting. Da Anders Lyngsø havde gården, arbejdede både sønnen Christian og datteren Agnete på gården. Ejendommen er i dag væltet for at give plads for de nye rækkehuse, ”Søblink”. Her boede madam Tolstrup (Sundstrup familien vil senere blive behandlet mere indgående)
Se flere billeder af Kirkegade 10.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/kirkegade-10-lyngsoes-gaardsoeblink

KIRKEGADE 11

Da Severin på et vist tidspunkt blev syg, byggede de et aftægtshus på ejendommens toft. I dette hus bor i dag datteren Ellen og ægtefællen Otte Winther. Ellen og Otto Winther passede ”de blindes” børn, som var så glade for at være hos Ellen og Otto, at de næsten var mere her end hjemme hos forældrene. Otto Winther kørte lastbil og havde bl.a. en mælketur til Rødding mejeri. Den gamle Signe Lund var byens og omegnens kogekone, og hun var også jordemoderens hjælpende hånd.

KIRKEGADE 12

Tæt ved skolen boede fru Henneberg, der var enke efter den tidligere førstelærer Peder Henneberg. Peder Henneberg var den sidste lærer, der drev det landbrug, der fra tidligere tider havde hørt til skolen. Til skolen hørte to skolelodder på ca. 20 tdr. land. Jorden blev solgt fra i 1918, vel sagtens samtidig med, at Henneberg gik på pension.
Efter fru Henneberg flyttede Karl og Alma Justesen oppe fra ”Karlslyst” ind i Østerlide.
Se flere billeder af Kirkegade 12.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Kirkegade-12

KIRKEGADE 15

Marturin Kristensen oprettede her et stort hønseri. Hele Korsbakken var fyldt af bygninger m.m. Da det var meget nemmere at hente kyllinger på rugeriet, end selv have besværet med skrukhøns, blev det efterhånden en meget god forretning. På et tidspunkt begyndte han at kønssortere kyllingerne, da der ikke var afsætning på hanekyllinger.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Kirkegade-15

KIRKEGADE 17

Rødding Bageri ved bager Hedegaard. Da bageren begyndte i Rødding, blev det af de fleste dømt til at skulle mislykkes, for hvem ville handle der, når Harry-bageren fra Løvel kørte rundt med brød til alle i Rødding området. Inden længe havde bager Hedegaard alligevel en god forretning, så Løvel-bagerens brød blev hurtigt udskiftet med brød fra Rødding-bageren.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/kirkegade-17-roedding-bageri

KIRKEGADE 18

Så følger købmand S. P. Johansen. Han begyndte sin købmandsforretning i et træhus, der lå her på samme sted. Da S.P. efter nogen tid ønskede at udvide forretningen og privaten, flyttedes træhuset over på den anden side af gaden. Her var så privatbolig og forretning, indtil bygningen på den anden side var færdig. Da købmanden ikke længere havde brug for træhuset, overtog (eller lejede) Harald-cykelhandler huset.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Kirkegade-18

KIRKEGADE 20

Fortalt af Arne Bak Kristensen, (Arne skomager), som er født i huset.
Christian skrædders hus ( Christian Jensen) Cykelhandler og altmuligmand
Christian Jensen var ungkarl. Han stammede så vidt jeg har fået fortalt fra Batum Hede, Den ejendom som Villiam Duelund havde, det blev mig fortalt, at hans far druknede i Vansø under ålestangning. Chr skrædder var en mand, der kunne lave alt muligt. Han lavede bla. cykler og lakere og Stafere dem selv. De blev ovntørret i en ovn i gården, hvor han fyrede med tørv og brænde i en stor blikkasse. Han kunne spille på næsten alle arter af instrumenter, violin guitar og mandolin, orgeller mundharpe. Selvfølgelig solgte han også de cykler, som det kunne lade sig gøre at få fat i. Selv præstegårdens stueorgel kunne Chr. reparere.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Kirkegade-20

KIRKEGADE 22

Huset her havde tre lejligheder. I trediverne ejedes huset af Johan Pedersen. Han boede her sammen med datteren Hansine og hendes to tvillingepiger Anna og Olga. Af andre lejere i huset kan nævnes Jens Nielsen, Chr. Lyngsø, Peder Bach og Karl Justesen.
Huset som her er afbilledet, er kun ca. 2/3 af forhenværende størrelse, men alligevel var det ufattelig, at så mange familier med mange børn kunne være i dette hus.
Huset til højre i billedet er Kirkegade 20, Thorald Schaarup.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Kirkegade-22

KIRKEGADE 24

Ca. 1955 lod Thomas Skomager (Thomas Christensen) et hus opføre. Huset var tænkt udlejet eller solgt som forretningsejendom, idet det var bygget, så der kunne indrettes f.eks. slagterbutik. Desværre var der ingen, der turde binde an med forretning her, hvorfor huset blev udlejet til privatbolig.
I dag er her pizzeria/grillbar.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Kirkegade-26-og-24

KIRKEGADE 25

I dag er der ikke noget, der hedder Kirkegade 25, men på af Kirkegade og Vansøgårdsvej lå I.C.’s hus. I.C. var vognmand. Han kørte som alle de andre med gasgenerator. Ovenpå hos I.C.’s boede Christian Moesgaard, ”den gamle skomager”, som han blev kaldt. Når man i de små hjem skulle have grønkålssuppe, sendte man gerne bud til skomageren, for han elskede grønkålssuppe. Om vinteren levede han næsten udelukkende af grønkålssuppe. Moesgaard havde tidligere ejet huset, men på et tidspunkt solgte han det så til I.C. Huset blev fjernet i forbindelse med en vejudvidelse. I huset har der også været barbersalon, som Lille-Kaj drev. Lille-Kaj kom hver dag med rutebilen fra Viborg. Som reglen havde han sin mor eller far med herud. Barbersalonen blev overtaget af Thorald Skaarup, som senere købte huset overfor af Mads Olesen (Trico-Mutter), der igen havde købt huset af Christian Skrædder.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/kitrkegade-25

KIRKEGADE 26

Thomas Kristensen, eller Thomas Skomager lod dette hus opføre i 1945-46, og den var indrettet med lejlighed på 1. sal, som var udlejet fast til Rødding mejeri, så de altid havde en stor lejlighed til deres smørmejerister. Huset blev opført på en meget sumpet grund, og der er blevet sagt, at det blev bygget på et væld, og det kan godt passe, da byens vandværk lå lige bag ved huset. Senere opførtes en stor garage i baghaven. Senere erhvervede han sig den lille spidse grund, som var tilbage hen mod det hvide hus, og her opførte han det hus, som i dag hedder Kirkegade 24 (Grillen). Hvorfor hed han Thomas Skomager, når han ikke var skomager?? Han døjede med galdesten og blev opereret. Han havde en handicappet svoger, der var skomager. Han lærte ham at flikke sko og ”læppe” træsko. Han kom dog aldrig til at bruge det lærte ret meget, men navnet fulgte ham og drengene.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Kirkegade-26-og-24

KIRKEGADE 27

Mads Christians hus.

Huset har tilhørt Finn Dalsgaards mor. Kort efter mandens død måtte hun opgive præstegårdsforpagtningen, og købte i stedet huset her. Hun indrettede en af stuerne til systue og i mange år ernærede hun sig som syerske.
Hvem der havde huset før hende, vides ikke, men hun solgte til Mads Christian Kallestrup, som havde haft en ejendom, hvor der nu er indrettet bibliotek. Mads Christian var en overgang ringer og graver ved Rødding kirke.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Kirkegade-27

KIRKEGADE 28

Mads Chr. Kallestrups hus.

Her boede Mads Chr. indtil han købte Kirkegade 27 af Elna Christensen, og flyttede dertil.
Herefter blev huset beboet af Thora og Jens Nielsen, efter at de havde afhændet deres gård på Batum Hede for derefter at flytte til Batum i nyopført arbejderbolig (den ene af de to næsten ens huse, som ligger lige op ad Viborgvej) De lyttede senere igen til Rødding og bosatte sig i det hvide hus Kirkegade 22.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Kirkegade-28

KIRKEGADE 5

Så kommer vi til træhuset. Oprindeligt var det et hønsehus, som vistnok tømrer Per Slot ombyggede og indrettet til beboelse.
Bag ved træhuset et godt stykke inde på marken lå byens bedste pæretræ. Mange af byens unge har i tidens løb dristet sig til at nyde smagen af de fristende frugter. Forbuden frugt har nu altid smagt bedst.
Se flere billeder af Kirkegade 5

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/kirkegade-5-2

KIRKEGADE 6

Her havde lærerinde Karen Laustsen også kaldet Moster i mange år køkkenhave. Hun havde købt grunden af Heilmann Nørgaard. Da Moster rejste fra byen solgte hun grunden til Agnete Lyngsø, som så fik bygget et hus her.
Agnete Lyngså vævede meget, og mange købte tørklæder og andet godt hos hende.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/kirkegade-6-1

KIRKEGADE 7

Hans Laustsens gård.

Tidligere boede Sine og Severin Lund her. Til ejendommen hørte halvdelen af skolejorden, nemlig den del hvorpå højen lå. Desuden havde de et hedelod ved Enghavevej. En gård med en rigtig dårlig beliggenhed af jorden. I dag er gårdens bygninger revet ned, og på grunden er opført et nyt hus.
Se flere billeder af Kirkegade 7.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/kirkegade-7-1

KIRKEGADE 8

Nørgaard.

Om denne gård skriver Mads Hansen, Kokholm: ”Nørgård er den næststørste gård i sognet. Den første ejer, jeg har hørt om, er en H, Sundstrup, som døde ret ung. Enken blev gift med Chr. Nørgaard, som ejede gården i 1869. Samme slægt fortsatte til 1968.”
Den første ejer udvalget kunne komme på, var Laust Nørgaard. Efter ham overtog sønnen Heilmann Nørgaard gården. Da Heilmann blev enkemand overtog datteren Marie husførelsen, mens to af drengene Viggo og Laurits hjalp til med gårdens drift.
Marie blev gift med Emil Højlund fra Vinkel og de overtog Nørgaard, da Heilmann døde. Efter Emils død solgte Marie gården til Kaj Nielsen 1968. (Sundstrup familien behandles senere)
Se flere billeder af Kirkegade 8.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Kirkegade-8

KIRKEN OG PRÆSTEGÅRDEN

Kirken

Herefter har vi byens ældste bygning, nemlig kirken. Kirken er ualmindelig smuk. Den består af romansk kor og skib med et senere tilbygget tårn mod vest samt våbenhus mod syd. De romanske mure er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Døre og nogle oprindelige vinduer er bevarede. I 1891 blev øst- og sydsiden ombygget. Tårnet har gavl mod syd og nord.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/Roedding-Kirke-og-Praestegaard

SKÆBNER I SPILLEDÅSEN

Berlingske Tidende 18/6 1950
Det blinde Ægtepar i Rødding ved Viborg. Manden Radio-Reparatør, Fruen Kirkens Organist.
»Taalmodighed er Forudsætningen for at kunne leve som Blind«

Syv, otte Kilometer Nordøst for Viborg ligger Landsbyen Rødding. Et hyggeligt lille Landsbysamfund med Gaarde, Smaahuse, Købmænd, Forsamlingshus og Kirke. Livet har sit eget Tempo herude – sindigt, slideligt gøres Dagens Gerning; men der er immerhen Tid til at smutte ind til Købmanden og slaa en Sludder af.

https://tjelearkivet.dk/lokalomraader/roedding-sogn/roedding-billeder/nggallery/roedding/spilledaasen-enghavevej-nr-8

SOLTOFTEN 1

Her boede Mary og Otto Ottosens. Otto var vognmand og havde to lastbiler. Huset er måske bygget af Ottos far, Lauritz Ottosen også kaldet Lauritz-Ot, som havde et slagtehus lidt længere oppe ad gaden, Ingstrupvej 17.
Otto sælger såvel hus som vognmandsforretning til Knud Thaagaard, som senere byggede nyt hus og garageanlæg på Ingstrupvej 12.
Da Otto Ottosen solgte, flyttede han ind i nabohuset, nr. 5, som han senere overtog. Da Knud Thaagaard flyttede, solgte han til Ole Mougaard, og senere overtager sønnen, Gunnar Mougaard huset.

SOLTOFTEN 2

Lauritz Nymanns gård.

Gården lå oprindeligt nede i byen, hvor nu brugsen ligger. Det oprindelige stuehuset blev liggende, og der indrettedes tre lejligheder i huset. (Ejendommen ved brugsen omtales under Rødding Brugsforening) Store dele af jorden fra denne ejendom blev senere udstykket (Meldgårdsvej).

SOLTOFTEN 3

Olivia Bachs hus.

Huset blev bygget af ægteparret Bach. Inden havde de ejendommen på Meldgårdsvej, som sønnen Ole og senere hans søn, Niels Bach overtog.

VANSØGÅRDVEJ 3

Efter Bakkestien kom Harry Sørensens hus – eller som de fleste kaldte ham, Harry-bageren. Harrys fader havde Løvel bageri og de var berømt for deres rugbrød, som var noget ganske særligt. Det skyldtes for en stor del, at man anvendte en gammel ovn og brugte lyng at fyre med. Ovnen blev fyldt med lyng, og når det var brændt ned, blev asken skrapt ud og brødene sat ind. Rugbrødene var noget af det fineste, franskbrødene kunne gå an, mens wienerbrødet ikke var noget at prale ad. Man skal i den forbindelse tænke på, at det alt sammen blev bagt i en og samme optænding.

VANSØGÅRDVEJ 5

Huset her blev bygget af landpost Oskar Kristensen. Oprindelig var huset gult, men nu er det hvidt. Huset blev senere købt af Lauritz Nymann. Grunden til huset var meget stor. Lauritz Nymann solgte et stykke fra til Mads Hansen, der var sognerådsformand i ca. 30 år. (se artikel under ”Rødding lidt på landet”)